Kiri: Ühe tööaasta koefitsient olgu 1,0 ja ei mingeid null-komasid!

Pensioni arvestus, kus miinimumtöötasuga töötanud inimene saab nn rahvapensioni lähedase elatise, mis on praktiliselt sama kui inimesel, kes on töötanud osalise tööajaga või veelgi vähem, on tõepoolest ebaõiglane. Viimase aasta jooksul on just see küsimus olnud pea alati päevakorral, kui olen kohtunud inimestega Jõgeva- ja Tartumaal. Olen tõstatanud antud küsimuse Reformierakonna regionaal- ja maaelu töögrupis ning edastanud selle ka aruteluks sotsiaalkomisjonile nii erakonnas kui Riigikogus.

Viimasel nädalal on pensioniteema kuum nagu tänavune juulikuu ilm. Pensioniea tõstmine on valus teema. Kuigi räägitakse ju sellest, millised on suunad kaugemas tulevikus. Täna, kus meie rahva keskmine eluiga aga vaid nappi pensionipõlve lubab, ei ole me valmis arutlema pensioniea tõstmisest ei lähemas ega kaugemas tulevikus. Täna tuleb rääkida ja tegutseda neis valdkondades, mis esmajärjekorras meid ümbritsevat keskkonda, töö- ja puhketingimusi parandavad ja seeläbi meile pikemat eluiga võimaldavad.

Pensioni arvestamisest tuleb aga rääkida täna. Sotsiaalminister tegi valitsusele ettepaneku võtta pensioniarvestusel aluseks mediaanpalk keskmise asemel. Hea algatus, aga pisut tagasihoidlik.

Mediaani alusel arvestatuna jääb ikkagi pooltel pensionile siirdujatel isikustatud sotsiaalmaksu koefitsient alla 1,0. Tänane olukord, kus täistööajaga  miinimumpalgal töötav inimene teenib isikustatud sotsiaalmaksu koefitsiendiks pool tervest, ei motiveeri inimesi vähemtasustatud töökohtadel töötama, vaid tihtipeale valitakse lihtsam tee ning rahuldutakse sotsiaaltoetuste süsteemist pakutavaga. Viimane aga ei too kasu ei ühiskonnale ega ka inimesele endale. Sammuke keskmiselt mediaanile oleks justkui lohutamine ilma abi pakkumata. Muutes olemasolevat,  tuleb mitu korda mõõta ja siis üks kord lõigata. Ja olgu siis ikka lõikus, mitte valimiseelne pügamine. Iga toimiva süsteemi muutmine olgu täislõikus, mis ei vaja kohe varsti ülepügamist.

Lähtudes vestlustest toetajatega teen kokkuvõtte ja ettepaneku järgmiselt.

Kui töötatakse täiskohaga kogu kalendriaasta ja sotsiaalmaks on tasutud (arvestatud) kehtestatud miinimummääras, siis olgu ka pensioniarvestuses täiskoht ehk 1,0.

Terje Trei,
Reformierakonna Jõgeva- ja Tartumaa arendusjuht

blog comments powered by Disqus