KIRI. Pensionide tulumaksustamine

Uue aasta esimene pensionipäev üllatas ebameeldivalt paljusid pensionäre sellega, et kättesaadav summa oli mõnesaja krooni võrra väiksem kui loodetud ja arvestatud.

Kui neil, kes saavad oma pensioni posti teel, jäi see eelmise aasta lõpus mingil põhjusel välja võtmata, siis jaanuarikuus kahe või isegi kolme kuu pensioni kogusumma ületas seadusejärgset maksuvaba summat, mistõttu see osa maksustati tulumaksuga.

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse tulumaksuga see osa pensionist, mis ületab 3000 krooni kuus. Maksustamisel ei arvestata, milliste kuude eest tagasiulatuvalt pensioni makstakse, vaid lähtutakse sel kuul tegelikult saadud summast. Nii juhtuski nende pensionäridega, kellele maksti jaanuaris korraga välja mitme kuu pension, et välja makstud summa kuulus tulumaksu alla.

Alates 2005. aastast võib iga inimene saada maksuvaba tulu 1700 krooni kuus. See õigus on ka igal riikliku pensioni saajal. Järelikult, jaanuaris 2005 maksustati 24- protsendilise tulumaksuga see osa väljamakstavast pensionisummast, mis ületas 4700 krooni (3000 + 1700).

Näiteks inimene, kelle pension on kuni 4700 krooni kuus ja kellel ei ole muud sissetulekut, tulumaksu maksma ei pea. Selle (1700 kr) õiguse kasutamiseks tuleb esitada avaldus elukohajärgsele pensioniametile. Kui aga niisugust avaldust esitatud ei ole, siis maksustatakse see osa summast, mis ületab 3000 krooni.

Tuleb tähele panna, et pensionär, kes saab tulu mitmest allikast (näiteks ka töötab), peab valima, kas ta soovib lubatud mahaarvamise (1700 kr) teha töötasult või pensionist ja esitama sellekohase avalduse tööandjale või elukohajärgsele pensioniametile. Mitmes kohas seda teha ei saa.

Vältimaks edaspidi olukorda, kus tagantjärele makstavate pensionide kogusumma ületab maksuvaba summat (3000 + 1700) ühes kuus ja kättesaadav raha väheneb, soovitame pensionäridel oma pensioni õigeaegselt vastu võtta. Kui seda ei ole võimalik ise teha, siis tuleks volitada oma pensioni vastu võtma kedagi teist. Samuti võiks kaaluda võimalust saada pensioni panga kaudu, see väldiks kirjeldatud olukorda.

Kinnipeetud tulumaksu on võimalik tagasi saada pärast 2005. aasta tuludeklaratsiooni esitamist Maksu- ja Tolliametile.

ELVE TONTS, sotsiaalkindlustusameti avalike suhete nõunik

blog comments powered by Disqus