Kiri: Ootame Jakob Hurda rahvuskultuuri auhindade kandidaate

Püüdes jäädvustada meie ärkamisaja sümboli, rahvaluule- ja keeleteadlase  Jakob Hurda (1839-1907) mälestust ning ergutada rahvuskultuurialast tegevust  vabariigis ja Põlva maakonnas,  annab Põlva Rahvahariduse Selts käesoleva aasta 24. juulil neljateistkümnendat   korda välja Jakob Hurda  rahvuskultuuri auhinnad.

Senised  laureaadid on Paul Lehestik, Kristjan Torop, Aino Voolmaa, Heli Raidla, Aino Strutzkin, Laine Lõvi, Veera Pino, Kaljo Põllu, UdoKolk, Leo Reissar, Mall Hiiemäe, Tiiu Kiudorv, Ingrid Rüütel,  Rein Vill, Ottilie-Olga Kõiva, Tiiu Kunst, Ülle  Podekrat,  Jaan  Eilart, Mare Piho,  Veera Hirsik, Eva Potter, Helve Lübeck, Vaike  Sarv, Milvi Hirvlaane, Ants Viires ja Helle Kõlli.  

Vastavalt statuudile antakse igal aastal välja kaks preemiat, neist üks kindlasti Põlvamaal oma  tegevusega silma paistnud  isikule.

Rahvuskultuuri auhinnad  määratakse eriliste teenete või kestva viljaka tegevuse eest eesti  rahvuskultuuri viljelemisel, arendamisel ja jäädvustamisel ning järjepidevuse kindlustamisel. Auhinna suurus laureaadile  on 10 000 krooni.

Kandidaate  auhinna  saamiseks võivad esitada kõik juriidilised  või füüsilised isikud. Selleks tuleb  7. maiks 2005  (postitempli kuupäev) saata Jakob Hurda nim.  Põlva Rahvahariduse Seltsile (aadressil Kesk 15, 63308 Põlva)  vabas vormis esildis. Selles  peab olema kandidaadi  rahvuskultuurialase tegevuse kokkuvõte, auhinna esitamise põhjendus, nimetatud  viimase 5 aasta jooksul  saadud suuremad preemiad ja auhinnad ning täpsed andmed kandidaadi kohta.

Statuudiga saab tutvuda aadressil: www.kultuurikeskus.ee.

Info 799 5349.

e-post: polva.rhs@mail.ee

blog comments powered by Disqus