Kiri: Mari rahva toetuseks üle 11 000 allkirja

26. aprillil, mari sangari päeval, lõppes allkirjade kogumine pöördumisele mari rahva kaitseks.

Pöördumine ilmus möödunud aasta 22. veebruaril Eesti Päevalehes ja ajalehes Helsingin Sanomat. 22 poliitika- ja kultuuritegelast Soomest, Eestist, Ungarist, Ameerika Ühendriikidest, Suurbritanniast ja Rootsist pöördus Vene Föderatsiooni

võimude ja maailma avalikkuse poole üleskutsega lõpetada mari rahva poliitiliste ja kultuuriliste õiguste ahistamine Mari Eli Vabariigis Venemaal. Pöördumise autorid mõistsid hukka ründed Mari demokraatliku opositsiooni esindajate vastu ning nõudsid Venemaa keskvalitsuselt resoluutsust nende isikute

väljaselgitamisel, kes tungisid jõhkralt kallale väljapaistvale mari

kultuuritegelasele, Maarjamaa Risti kavalerile Vladimir Kozlovile. V. Kozlov on rahvusvahelise soome-ugri ajalehe “Kudo+Kodu” peatoimetaja, Soome-ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee liige ja üle-venemaalise maride kaasmaalaskonna ühenduse “Mer Kanas” juht. Pöördumise autorid kutsuvad inimõiguste organisatsioone kogu maailmas toetama seda nõudmist.

Pöördumine oli reageering Moskva mari kaasmaalaskonna läkitusele 7. veebruarist. Mari kaasmaalaskond palus oma läkituses rahvusvahelist üldsust ja eeskätt soome-ugri rahvaid Eestis, Soomes ja Ungaris võtta sõna mari rahva õiguste kaitseks Marimaal.

Ajakirja Keel ja Kirjandus peatoimetaja Mart Meri avas Internetis igaühele võimaluse ühineda pöördumisega aadressil http://www.ugri.info/mari/ .

Pöördumisele on alla kirjutanud üle 11 000 inimese üle maailma. Suurem osa allkirjadest pärineb ootuspäraselt Soomest ja Eestist. Esindatud on kõik Euroopa riigid, USA, Kanada, Austraalia ja Uus-Meremaa. Allakirjutanuid on kõigilt mandreilt, välja arvatud Antarktika. Suurim osa allakirjutanutest on õpilased, üliõpilased või õppejõud, kuid on ka kirjanduse ja kunstiga tegelevaid inimesi, ühiskondlikke aktiviste ja poliitikuid.

Pöördumisega on ühinenud ka mitmed rahvuslikud ja rahvusvahelised organisatsioonid, nagu ECOTERRA, Esindamata Rahvaste Organisatsioon, Helsingi Ülikooli üliõpilaskond ja Eesti Juudi Kogukond. Maride olukorra kohta on seejärel avaldanud oma seisukohti Euroopa Parlament, Euroopa Rahvuste Föderaalliit ja teised organisatsioonid.

Pöördumine on ja sellele järgnenud aktsioonid aidanud juhtida ka Venemaa võimude tähelepanu maride ja teiste soomeugrilaste olukorrale. Mari Eli Vabariigi kultuuri- ja rahvusasjade minister Mihhail Vasjutin on soome ajakirjanikele lubanud arvestada oma töös Helsingi Föderatsiooni raportit. On algatatud mitmeid soome-ugri rahvaste olukorra monitooringuid. Venemaa Riigiduuma liikmed on kahel korral arutanud soome-ugri rahvaste probleeme.

Soome-ugri rahvaste infokeskus

blog comments powered by Disqus