KIRI: Kogudus soovib korrastada kiriku ümbrust

Meie, Mustvees tegutseva Püha Kolmainuse Ainuusu Kiriku koguduse liikmed, soovime, et Narva maantee 26 asuva kiriku ümbrus oleks korras ja ilus vaadata nii kohalikele elanikele kui ka turistidele. Peame oma kohuseks heakorra eest ise hoolitseda. Kindlasti leiavad paljud, et silma riivavad küttepuud, mida praegu hoiame kiriku ja Mustvee Vene Gümnaasiumi hoone vahel. Tahaksime ka ise selle näotu objekti likvideerida. Plaanitseme ehitada puukuuri. Oleme taotlenud selleks Mustvee linnavalitsuselt maad, mida meile aga kahjuks pole eraldatud. Linnavõimud ütlevad, et vaba maad pole. Meie arvates peaksid aga maa eraldamiseks siiski võimalused olema. Samuti kavatseme harvendada kiriku ümbruses kasvavaid puid, et park oleks nägusam. Loodame, et selleks tööks ikka loa saame.

Veel on kogudusel kavas kõnnitee ehitamine ja kiriku katuse värvimine kuldse värviga.

Koguduse esimees Sergei Borodin

blog comments powered by Disqus