KIRI: Kirjandusmuuseum alustab uut eluloovõistlust

Oma mälestuste ja esivanemate juttude järgi võiks kirjeldada esivanemate väljarändamist, elu Venemaa eesti asunduses eri aegadel (üksikmajapidamiste ja ühismajandite perioodil, repressioonide ja sõja ajal), asunduse haridus- ja kultuurielu jm. Loomulikult võib keskenduda ka ainult ühele enam huvipakkuvale teemale.

Töö on soovitav kirjutada lehe ühele poolele. Arvutil vormistatud tekstid tuleks saata arvutikettal või elektrooniliselt worldi-failina aadressil: korb@haldjas.folklore.ee

Vastused võib saata või tuua ka aadressil:
Eesti Kirjandusmuuseum 51003 Tartu, Vanemuise 42

Küsitluskavad leiab Eesti Rahvaluule Arhiivi koduleheküljelt, aadressil: http://haldjas.folklore.ee/rl/era/kysitlus/. Teave ja soovi korral küsitluskavad ka tel 7377-739 (Anu Korb).

Kaastööde esitamise tähtaeg on 1. november k.a. Parematele lugudele auhinnad.

Kirjandusmuuseum alustab uut eluloovõistlust

Eesti Kirjandusmuuseum ja ühendus «Eesti elulood» korraldab elulugude kogumise võistluse teemal «Väljarändamine Venemaale ja elu uuel kodumaal» ning pöördub nende inimeste poole, kelle esivanemad lahkusid 19. sajandi teisel poolel või 20. sajandi algul Eestimaalt ning rajasid uue kodu Venemaa avarustes. Nüüd on paljud kunagiste väljarännanute järglased emamaale tagasi jõudnud. Just teie, Venemaa eesti asundustes sündinud, saate kaasa aidata väljarännanute ajaloo ja pärimuse talletamisele ning sellega täita olulist lünka meie teadmistes.

Oma mälestuste ja esivanemate juttude järgi võiks kirjeldada esivanemate väljarändamist, elu Venemaa eesti asunduses eri aegadel (üksikmajapidamiste ja ühismajandite perioodil, repressioonide ja sõja ajal), asunduse haridus- ja kultuurielu jm. Loomulikult võib keskenduda ka ainult ühele enam huvipakkuvale teemale.

Töö on soovitav kirjutada lehe ühele poolele. Arvutil vormistatud tekstid tuleks saata arvutikettal või elektrooniliselt worldi-failina aadressil: korb@haldjas.folklore.ee

Vastused võib saata või tuua ka aadressil: Eesti Kirjandusmuuseum 51003 Tartu, Vanemuise 42

Küsitluskavad leiab Eesti Rahvaluule Arhiivi koduleheküljelt, aadressil: http://haldjas.folklore.ee/rl/era/kysitlus/. Teave ja soovi korral küsitluskavad ka tel 7377-739 (Anu Korb).

blog comments powered by Disqus