KIRI. Kartulikasvatajad peaksid end registrisse kandma

Vastavalt tänavu 1. mail jõustunud taimekaitseseadusele kuuluvad taimetervise registrisse kandmisele kõik isikud, kes turustavad tarbekartulit või kasvatavad seda enam kui 0,5 hektaril oma tarbeks.

Sama seaduse kohaselt peab turustatava tarbekartuli pakendil või pakendamata tarbekartuli müügil kauba saatedokumendil olema märgitud tootja taimetervise registri number.

Taotlusi registrisse kandmiseks võtab vastu Taimetoodangu inspektsiooni Jõgeva büroo ja Taimetoodangu inspektsiooni taimetervise osakond Harjumaal Sakus. Taotlusele tuleb lisada koopia isikut tõendavast dokumendist ning tasuda riigilõiv 500 krooni.

Aadu Turro,
Taimetoodangu inspektsiooni Jõgeva büroo juhataja kt.

blog comments powered by Disqus