Kiri: Asjatud emotsioonid

Eelmisel nädalal kirjeldas Eha Nõmm Vooremaas Pala valla Piibumäe küla elaniku käiku vallamajja. Ülekeevate emotsioonide ja tarbetute teemaarendustega paraku probleeme hästi lahendada ei saa.

18. mail veidi enne kella kolme pärastlõunal tuli Nõmme vestluskaaslaseks olnud pereema vallamajja maikuist toimetulekutoetust taotlema. Dokumentide vormistamine võttis aega. Pereema ütles, et buss ootab teda ja tal on kiire.

Pealesunnitud ajanappus ja vajaliku tõendi puudumine (see konkreetne dokument võinuks olla juba kaks aastat tagasi) panid pingesse mindki. Sestap vastasin kohatult, et kuna naine ja tema abikaasa on töötud, peaks neil olema võimalik aega varuda ehk olla rohkem oma aja peremehed. Samuti ei pääse keegi ilma vallavalitsusele vajalike tõendite-dokumentide esitamiseta.

Väikeses vallas, kus peaaegu kõik kõiki tunnevad, seisab ilmselt suur hulk ametnikke mitte meeldiva dilemma ees: kas suhelda vallaelanikega familiaarsemalt või ametlikumalt. Tuttavad inimesed võivad omavahel suheldes väljenduda vabamalt. Liigne familiaarsus on mõistagi lääge. Kui aga suhelda tuttavaga distantseerunult nagu võõraga, võib tuttav sind koguni ülbeks pidada.

Piibumäe inimestel pole toimetulekutoetuse taotlemiseks vaja tingimata Palale sõita. Vallavalitsus on Ranna kandi inimestele vastu tulnud ning iga kuu 1.?20. kuupäevani võtan ma reedeti vallaelanikke vastu Lümatis. Piirkonna elanikud kasutavad seda võimalust meelsasti.

Toimetulekutoetuse taotlemisel peab inimesel jätkuma aega dokumentide täitmiseks, samuti nõuab seadus sotsiaaltöötaja poolset nõustamist ja vestlemist töötuga. Arusaamatuste tekkimisel võiks esimeseks sammuks olla pöördumine vastava ametniku poole.

EVE VADI,

Pala valla sotsiaalspetsialist

blog comments powered by Disqus