Kinnitati Põltsamaa ühisgümnaasiumi hoolekogu koosseis

Põltsamaa linnavalitsuse 3. veebruari korraldusega moodustati Põltsamaa ühisgümnaasiumi hoolekogu ning kinnitati selle koosseis, mille volitused kestavad kolm aastat.

Põltsamaa linnavolikogu liikmetest kuulub hoolekogusse Sigrid Saar, kooli toetavaid organisatsioone esindab Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson ning kooli vilistlasi Põltsamaa abilinnapea Sven Lass. Gümnaasiumis ja põhikoolis õppivate laste vanemaid esindavad Markus Haamer, Merike Nool, Rein Visk ja Tuuli Jukk, õpetajate seisukohti kaitsevad Pille Martsik ja Marika Nugis ning õpilaste eest seisavad Jorgen Järva ja Linnet Puskar.

Põltsamaa ühisgümnaasiumi hoolekogu on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel kooli juures alaliselt tegutsev organ, mille ülesandeks on pedagoogide, õpilasesinduse, Põltsamaa linnavalitsuse, lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ja mõjutamisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

i

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus