Kinnitati põllumajandusmaa lupjamise toetuse maksimaalsuurus

Põllumajandusminister Ester Tuiksoo allkirjastas käskkirja, mis kinnitab 2006. aasta põllumajandusmaa lupjamise toetuse maksimaalsuuruseks 70 931 krooni ja 35 senti.

Vastavalt ?Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadusele? kehtestab põllumajandusminister taotlejale antava põllumajandusmaa lupjamise toetuse maksimaalsuuruse, arvestades nõuetekohaste taotlust hulka ja lupjamistoetuse otstarbeks määratud eelarvelisi vahendeid. Tänavu oli riiklike toetustena makstava põllumajandusmaa lupjamise toetuseks 15 miljonit krooni. Kokku taotleti toetust 25 867 844,13 krooni.

Taotlejail, kelle poolt taotletud summa ületab nimetatud maksimaalsuurust, on lupjamistöid kavandades õigus vähendada meliorandiga väetatava pinna suurust nii, et see vastaks maksimaalsuurusele, ületamata seejuures lupjamistööde ühikmaksumuste osas taotluses näidatud ühikmaksumusi.

Põllumajandusministeerium

blog comments powered by Disqus