Kinnitati linnaraamatukogu nõukogu uus koosseis

Jõgeva linnavalitsus kinnitas 20. jaanuaril Jõgeva linnaraamatukogu nõukogu uue koosseisu, mille volitused kehtivad neli aastat. Nõukogusse kuuluvad abilinnapea Raivo Meitus, raamatukogu direktori asetäitja Jaana Koppel, linnavolikogu liige Liisi Poom ning lugejate esindajatena Viktor Svjatõšev, Erki Teder, Maimu Valdmann ja Ene Kund. 

Linnaraamatukogu põhimääruse kohaselt nõustab nõukogu raamatukogu direktorit ning teeb Jõgeva linnavalitsusele ettepanekuid raamatukogu töö korraldamiseks. Nõukogu pädevusse kuuluvad ka raamatukogu eelarveprojekti läbivaatamine ja kooskõlastamine, raamatukogu tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukavade kohta ning muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine. 

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus