Kinnitati Jõgeva linnavolikogu revisjonikomisjoni tööplaan

 

Jõgeva linnavolikogu 30. jaanuari istungil kinnitati linnavolikogu revisjonikomisjoni 2014. aasta tööplaan. Otsuse eelnõu poolt hääletasid kõik linnavolikogu liikmed.

Tööplaani kohaselt kontrollib linnavolikogu revisjonikomisjon esmalt OÜ Jõgeva Veevärk tegevuse seaduslikkust, otstarbekust, tulemuslikkust ja rahaliste vahendite sihipärast kasutamist. Revisjonikomisjon esimees Mihkel Kübar tõdes päevakorrapunkti arutelu ajal, et revisjonikomisjon on küll aastast aastasse kontrollinud hallatavate asutuste rahakasutust, kuid tänu tsentraliseeritud raamatupidamisele ollakse tänaseks olukorras, kus neis asutustes enam midagi kontrollida ei olegi. “Küll on aga 100 protsenti linnale kuuluv Jõgeva Veevärk teinud ajavahemikul 2009–2014 linnas kõige suuremad investeeringud ning kuna nüüdseks on see periood lõppenud, oleks hea teha kokkuvõte, kuhu ja kui palju on investeeritud,” ütles Kübar.

Maikuus esitab revisjonikomisjon volikogule Jõgeva linna 2013.  majandusaasta aruande ning sügisesse on planeeritud Jõgeva linna hallatavate asutuste sisseostetavate teenuste ja kaupade soetamise korraldamise otstarbekuse ja efektiivsuse analüüsimine. Tänavu tehtust esitab revisjonikomisjon linnavolikogule ülevaate detsembris.

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus