Kinnistule seati isiklik kasutusõigus

Neljapäeval peetud Põltsamaa vallavolikogu istungil oli arutusel munitsipaalmaale isikliku kasutusõiguse seadmine. Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson lausus, et Põltsamaa vallas Esku külas asub Olevi kinnistu, mille omanikuks on Nelli Kivimaa. Sellele kinnistule on hajaasustusprogrammist taotletud toetust juurdepääsutee ehitamiseks. Juurdepääsutee ületab mitmeid kinnistuid, millest üheks kinnistuks on munitsipaalkinnistu Naadi, millele jääks Olevi kinnistuni rajatavast teest ca 300 ruutmeetrit. Selleks et seda teed saaks ehitama asuda, on tarvis seada Olevi kinnistu kasuks Naadi kinnistule kasutusõigus. Vallavanema sõnul teist võimalust Leili Kivimaal oma kinnistule juurdepääsutee ehitamiseks ei ole. Tegelikult on seal vana teekoht olemas. Uue tee rajamiseks ja sellele teele hajaasustusprogrammist toetuse taotlemiseks peavad kõik eelnevad toimingud tehtud olema.

Põltsamaa vallavolikogu nõustus seadma Naadi kinnistule isikliku kasutusõiguse Olevi kinnistu kasuks.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus