Kindralihaua saladus Mällikvere külas 

Põltsamaa vallavalitsus teatab Mällikvere külas asuva Kindralihaua ja Kindrali kinnistute ning nende lähialade detailplaneeringute eskiisi avalikust väljapanekust 7. juulini.


Eraisiku huvides tehtud detailplaneering äratab tähelepanu põnevate kohanimede poolest, mille saamisloo kohta on mitu seletust. 
Detailplaneeringu eesmärk on seadustada Põltsamaa jõe ehituskeeluvööndisse ehitatud rajatis ja vähendada ehituskeeluvööndit selles piirkonnas, samuti jätkata kallasrajale ülepääsu planeerimist. Kohanime kohta on aga arvamused erinevad.
Planeeringu koostaja Sirje Elme arvates on nimi tulnud ühe kindrali järgi, kes hukkunud Põhjasõjas.
Teisel arvamusel on Põltsamaal muuseumitöötaja ja giidina tuntud Nelli Pius. „Kui seitseteist aastat tagasi Mällikverre elama asusime, kuulsime kohanimest Kindralihaud, mis ei tähenda aga väejuhi matmispaika.
Näiteks Võrumaal öeldakse haud jõe sellise koha kohta, mis on sügavam, keerisekoht,“ ütles Pius.
Kindralihaud tähendab paika jões, mis on olnud kohalike elanike seas populaarne ujumiskoht. Praegu on sinna ehitatud maja, mistõttu enam ujuma minna ei saa. 
Ajaloohuviline Põltsamaa elanik Anne Ütt ütles: „Mina arvan, et need kindralite ja väepealikute hauad on kõik legendid.“
Ka Mällikvere põllumajandusühistu tegevjuht Meelis Kaljuste teadis rääkida, et Kindralihaud Mällikveres on Põltsamaa jõe sügavamaid kohti, kus on ikka ujumas ja kalal käidud. 
 
JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus