Kindlustuse puudumine võib Kääpa katlamaja taastamise oluliselt kallimaks teha

Möödunud nädalal toimunud Mustvee vallavolikogu istungil oli päevakorras ka informatsioon 11. mail Kääpa külas asuvas ja Mustvee Vallavarale kuuluvas  katlamajas toimunud tulekahjust ja selle tagajärgedest. Valla eesmärgiks on 2006. aastal ehitatud  katlamaja renoveerida. See töö võib aga märkimisväärselt kulukamaks kujuneda kindlustuslepingu sõlmimata jätmise tõttu.


Vallavolikogu liikmeid informeeris põlengust Kääpa katlamajas Mustvee Vallavara juhataja Aare Uleksin. „11. mai õhtul läks põlema katlamaja puude ettevalmistamise kuur. „Päästeamet sai tulekahjust teate kell 21.31 ja 17 minutit hiljem olid päästjad kohal. Põleng saadi kontrolli alla kell 22.15”

Kummaline süttimine

Uleksin märkis, et tulekahjus põles puude hoiukuuri katus, seinad jäid aga alles. „Katlaruumis sulasid kuumakahjustuse tõttu elektrijuhtmed, kahjustada said elektrikapid ja teisedki katla peal paiknenud seadmed, samuti veepehmendusseade.”

Uleksini sõnul vestles ta tulekahju päeval ametis olnud katlakütja Hannes Koortiga, kes andis juhtunust omapoolse ülevaate. „Oma seletuse järgi pani katlakütja katlale tule alla kell 21. Katlamees oli põlengu ajal kõrval puhkeruumis. Seal töötasid ventilaatorid ja ta ei tundnud suitsulõhna ega kuulnud põlemist, sest katel töötas.

Sündmusekohal käis menetlust läbi viimas Päästeameti menetleja.  Põlema olid läinud sissetoodud suured märjad puud. Kuidas need süttida võisid, on ebaselge. Mõneti tekitab küsimusi asjaolu, et põleng oli alanud puude hoiuruumi välisukse poolsest otsast. Lõplikud põhjused peab aga selgitama uurimine,”lisas ta.

Mustvee vallavanem Märt Kraft on moodustanud komisjoni Kääpa katlamaja tulekahju põhuste välja selgitamiseks. „Kääpa katlamaja taastamiseks on alustatud hinnapakkumiste võtmist,”teatas Mustvee abivallavanem Enn Kurg. Veel märkis Kurg, et eelmine hange ebaõnnestus, kuna ainus pakkumine oli liiga kululakas.

Aare Uleksini kinnitusel on pöördutud  Inspecta Eesti OÜ-poole, et saada objektiivne hinnang toasooja andmise võimaluste kohta Kääpa külas. „Samas oleme ise taastanud juba elektrivalguse. Oleme kindlasti huvitatud sellest, et katlamaja saaks samaväärselt taastatud, sest sellest sõltub ka nelja inimese töökoht,”ütles Uleksin eile Vooremaale.  

Kindlustus puudus

Mustvee vallavolikogu liikmetel tekkis huvi lepingu sõlmimisest katlamaja kindlustamiseks.

Saadi informatsiooni, et Saare vallavalitsus (Kääpa küla paiknes enne omavalitsuste ühinemist Saare vallas) oli katlamaja kindlustamiseks sõlminud lepingu, mis kestis 2018. aastani. Paraku ei olnud neid dokumente võimalik kusagilt leida. 

Vallavara juhataja Aare Uleksin pakkus volikogu istungil, et Kääpa katlamaja taastamine võib ligikaudselt maksma minna 30 000 eurot. Eeldatavasti  on selline summa välja pakutud katlamaja ehitamise maksumuse valmimisaasta ja tänaste hindade võrdluse põhjal. „Augusti lõpuks peab katlamaja remonditud olema,”pakkus Uleksin.

„Katlamaja põlemine põhjustab muret. Meie kaupluses on küll oma katel. Selle kütmiseks peame aga hankima puid ja müüjad peavad kütma, mille eest tuleb neile ka maksta,”ütles Kääpa  A ja O kaupluse juhataja Rita Kivisaar.

Põlenud Kääpa katlamajast said sooja ka korterelamud, endine Saare vallamaja, kus praegu paiknevad  perearstikabinet, raamatukogu, noortetuba  ja lasteaiarühma ruumid ning Kääpa hoolduskeskuse hoone.

„Kohalik omavalitsus peab kõige olulisemaks, et põlenud katlamajast sooja saanud Kääpa elanikele ja asutustele luuakse taas võimalus sooja saamiseks,”lausus Mustvee vallavolikogu esimees Aivar Saarela.

Kääpa katlamaja temaatikat on käsitletud ka  Saare valla Soojamajanduse arengukavas 2017-2027. Sealses dokumendis, mis koostatud firmas  Enerex Energy, on öeldud, et katlamaja on  heas seiskorras, katel on kümme aastat vana. Põhiliseks miinuseks on katlamaja juures  kütuse ettekanne, mis hetkel pole mehhaniseeritud. Arengukavas märgitakse, et sellegipoolest töötab katlamaja hästi,  kui tehakse korrapäraseid remondi- või hooldustöid.

JAAN LUKAS

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus