Kindlad sammud majandustõusu poole

Praegu on majanduses rasked ajad. Nii riigi- kui erasektoris tuleb keskenduda sellele, kuidas need ajad vastu pidada ja sellest tugevamana välja tulla.

Eesti riik reageeris halvenenud majandusolukorras kiiresti. Kui aasta alguses oli selge, et majanduslangus on kiirem, kui eelmise aasta sügisel ennustati, vaadati riigi kulutused kiiresti üle ja tehti kärpeid kokku kaheksa miljardi krooni ulatuses. Ega sellises mahus kulutuste kokkutõmbamine ei ole kerge. Kulude kokkuhoidmine on ülimalt vajalik, et hetkesituatsioonis toime tulla, kuid sama oluline on ka majandusele uus hoog sisse anda. Selleks on tarvis laiaulatuslikumat programmi, kindel on aga, et majanduse uus tõus tuleb.

Oluline töökohtade loomine

Reformierakonnal on välja töötatud seitsmest sammust koosnev terviklik programm, mis on siiani ainus kompleksne kava, kuidas Eesti uuesti majanduskasvule aidata. 

Kõige olulisem tänases olukorras on loomulikult töökohtade loomine ja olemasolevate kaitsmine. Kui inimesel on töökohti, siis on ka sissetulek, mida uuesti tarbimisse suunata. Siis laekub riigikassasse ka maksuraha, mille eest maksta õpetajatele-arstidele palka ja eakatele pensioni. Kuidas töökohti kaitsta ja luua? Riik saab teha töökohtade loomise ja ettevõtete asutamise võimalikult lihtsaks. Ettevõtja jaoks on oluline, et neid ei nöörita kõrgete maksudega ja bürokraatiaga. Kui ettevõtlusega tegelemine on ühiskonnas väärtustatud kui uue rikkuse ja töökohtade looja, siis tekib ka uusi töökohti.

Madalad maksud jätavad ettevõtjatele rohkem võimalusi investeeringuteks ja oma tegevuse laiendamiseks. Töötajate jaoks tähendavad madalad maksud seda, et neil on rohkem võimalusi ise oma teenitud raha üle otsustada, et neile jääb rohkem raha kätte. 

Meie majanduse usaldusväärsuse tõstmiseks tuleb kiiremas korras üle minna eurole. Euro on usaldusväärsuse märk investoritele, kes valivad, millisesse riiki oma tehas püsti panna ja kuhu tootmine tuua. Eurole üleminek näitaks, et Eesti riigi majandus on kindlatel alustel. Investeeringud omakorda tähendavad uusi töökohti.

Majandusele uue hoo sisselükkamise seisukohast on tähtis ka see, et energia, mida igapäevaelus kasutame, oleks võimalikult odav. Kuidas vähendada sõltuvust gaasi- või naftahinna kõikumisest? Eesti jaoks on selleks alternatiiviks oma tuumajaama rajamine.

Riik toetab eksporti

Majanduskasvu taastumine sõltub paljuski ka sellest, kui palju me suudame oma kaupu eksportida. Meie kaupadele uute müügivõimaluste leidmist peab toetama riik.

Majanduslikult keerulistes olukorras tuleb täiel määral ära kasutada meile ette nähtud Euroopa Liidu toetused. Investeerimisotsuseid langetades tuleb esmajärjekorras investeerida just sinna, kus on võimalik kasutada Euroopa Liidu abi. 

Veel üheks oluliseks sammuks raskel ajal on ka haridus ja ümberõpe. Inimene peab pidevalt täiendama  oma oskusi ja teadmisi, vajadusel omandama ka uue eriala. Eesti inimesed on alati olnud optimistlikud ja rasketel aegadel kokku hoidnud – teeme seda ka nüüd. Pingutame kõik üheskoos ning uus majandustõus tuleb kiiremini, kui me oodatagi oskame.

KALLE PALLING, Riigikogu liige, Reformierakond

blog comments powered by Disqus