KIK toetab Jõgevamaa keskkonnaprojekte 28 miljoni krooniga

“Kõige suurem roll selles, et summa nii suureks kujunes, on Kaitseliidu Jõgeva Malevale Utsali haldus- ja õppekeskuse väljaehitamiseks eraldatud viieteistkümnel miljonil kroonil,” ütles Jõgeva keskkonnateenistuse keskkonnateabe spetsialist Ulvi Selgis.

Rajatav keskus on mõeldud mitte üksnes Kaitseliidu Jõgeva maleva, vaid ka Alam-Pedja looduskaitseala haldava looduskaitseühingu Kotkas tarvis.

“Et tegutseme looduskaitseühinguga Alam-Pedja mail külg külje kõrval ja käsikäes, pole meil mõtet kummalgi oma keskust rajama hakata,” ütles Kaitseliidu Jõgeva maleva pealik leitnant Janno Rosenberg.

Kuna Kaitseliidu Jõgeva malev pole KIKilt veel ametlikku kinnitust rahaeralduse kohta saanud, on Rosenbergi sõnul ka vara rääkida sellest, millal just haldus- ja õppekeskust rajama hakatakse ja kes seda ehitama hakkab.

Teistest Jõgevamaalt esitatud projektidest, mis seekord KIKilt raha said, on mahukamad Mustvee ühisveevärgi ja kanalisatsiooni väljaehitamise (4,6 miljonit), Põltsamaa paremkalda linnaosa vee- ja kanalisatsioonitrasside ehituse (3,3 miljonit), Torma prügilas liigiti kogutud jäätmete vastuvõtu käivitamise II etapi (2,6 miljonit), Pisisaare asula veevarustussüsteemi rekonstrueerimise (1,08 miljonit), Vooremaa maastikukaitseala loodusõppe ekspositsioonide ja Saadjärve looduskooli ruumide sisustamise (322 420) ja Elistvere loomapargi välisaia rajamise (225 000) projekt. Üsna suures kogusummas ? 363 800 krooni ? saab KIKi raha ka Endla Looduskaitseala, ent see jaguneb mitme eri projekti vahel.

Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldab projektirahasid kolm korda aastas. Järgmise taotlusvooru projektid tuleb maakonna keskkonnateenistusele esitada 1. märtsiks, keskkonnateadlikkuse teemalised projektid 15. märtsiks.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus