KIK alustab keskkonnaprojektide taotluste vastuvõttu

 

Toetust on võimalik saada olenevalt projekti toimumispiirkonnast ja taotlejast kuni 75 protsendi osas investeeringu maksumusest. Käesolevas taotlusvoorus rahastatakse projekte veekaitse ja -kasutuse valdkonnas 20 miljoni krooni, taastuvenergeetika valdkonnas 10 miljoni krooni,  jäätmekäitluse valdkonnas 21,7 miljoni krooni ja bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse taastamise valdkonnas 5 miljoni krooni ulatuses.

Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused, keskkonnakaitsega tegelevad riigiasutused, äriühingud, sh riigi, kohaliku omavalitsuse või avalik-õigusliku organisatsiooni valitseva mõju all olevad äriühingud, ning keskkonnakaitsega tegelevad mittetulundusühingud ja sihtasutused

Taotlejate jaoks on kogu toetuse taotlemist puudutav info kättesaadav internetis Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) veebilehel – www.kik.ee. Nõu ja abi taotluste täitmisel saab KIKist.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus