KIK alustab ERDF keskkonnaprojektide taotluste vastuvõttu

Toetust on võimalik saada olenevalt projekti toimumispiirkonnast ja taotlejast kuni 75% osas investeeringu maksumusest. Käesolevas taotlusvoorus rahastatakse projekte veekaitse ja -kasutuse valdkonnas 11,4 miljoni krooni ulatuses, taastuvenergeetika valdkonnas 5,9 miljoni krooni ulatuses, jäätmekäitluse valdkonnas 13,8 miljoni krooni ulatuses ja bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse taastamise valdkonnas 5 miljoni krooni ulatuses.

Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused, keskkonnakaitsega tegelevad riigiasutused, äriühingud, sh riigi, kohaliku omavalitsuse või avalik-õigusliku organisatsiooni valitseva mõju all olevad äriühingud ning keskkonnakaitsega tegelevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Taotlejate jaoks on kogu toetuse taotlemist puudutav info kättesaadav internetis Keskkonnainvesteeringute Keskuse veebilehelt http://www.kik.ee. Nõu ja abi taotluste täitmisel saab taotlemise perioodi vältel KIKist.

Keskkonnainvesteeringute Keskus

blog comments powered by Disqus