Kiire internetiga liitumiseks väljaspool linnu saab 300 eurot toetust

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) annab toetust kiire internetiühendusega liitumiseks. Era- või juriidiline isik saab taotleda programmis osaleva sideettevõtte kaudu toetust internetiühenduse jaoks vajalike seadmete ja siderajatiste ostuks ning paigaldamiseks. Samuti saab taotleda toetust liini ehitamiseks.


Toetust võib taotleda nii kaabliga kui ka raadiolahendusega püsiühendustega liitumiseks juhul, kui on täidetud järgmised peamised tingimused. Esiteks, taotlejal puudub hetkel kiire, üle 30 Mbit/s kiirusega interneti püsiühendus. Teiseks asub ta abikõlblikul aadressil, mida saab kontrollida veebilehel https://www.ttja.ee/et/toetus olevast aadressipäringust. Kolmandaks, kui taotlejale teeb liitumispakkumuse mõni toetusprogrammis osalev sideettevõtja, kelle nimed leiab samalt veebilehelt. Aja jooksul võib sinna sideettevõtteid veelgi lisanduda. Neljandaks ei tohi taotleja olla töötuna arvel Töötukassas või juriidiline isik, kel puuduvad 12. märtsi 2020. aasta seisuga riiklike maksude maksuvõlad.
Toetuse summa arvatakse maha sideettevõtja poolt liitumiseks tehtavatest kulutustest. Toetuse avalduste esitamiseks on viimane tähtpäev 30.11.2020.
Vooremaa

blog comments powered by Disqus