Kiigemetsa koolile kavandatakse juurdeehitist

Kiigemetsa kooli direktori Janne Vilmsi sõnul on õppeasutuses praegu 130 õpilast, mistõttu õpilaskodu on üle majutatud ning elamis- ja olmetingimused jätavad soovida. “Mitmetel meie kooli õpilastel on nende kodude kaugust ja sotsiaalset olukorda arvestades soodne elada õpilaskodus, mis annab neile parema võimaluse õppetööga tegelemiseks kogenud pedagoogide juhendamisel, samuti toitlustamiseks ja enese eest hoolitsemiseks,” märkis Vilms.

“Oleme koolis arutanud võimalust, et seoses juurdeehitise tegemisega tasuks ühendada uus ja vana hoone, kas siis õhukoridori või galeriiga. Lõplikult lahendused selguvad mõistagi projekteerimisel. Mõistagi peaks juurdeehitis tulema aga kooli lähiterritooriumile,” märkis ta.

Juurdeehitisega seotud küsimused olid kõneaineks ka neljapäeval toimunud Kiigemetsa kooli juhtkonna laiendatud nõupidamisel. “Juurdeehitise rajamine Kiigemetsa koolile on kindlasti toetust vääriv ettevõtmine. Riigi kohuseks on hoolt kanda kõikide inimeste eest ja aidata ka neid, kellel on raskusi endaga toime tulemisel. Praegu on Kiigemetsa kooli õpilaskodus puudu üle kolmekümne koha ja kui me sügiseks reaalset lahendust ei leia, võib tekkida olukord, kus teatud hulgal lastel on hariduse saamisega raskusi. Nad jäävad koju ega omanda teadmisi ja oskusi täiskasvanuna toimetulemiseks,” ütles mõttevahetusel osalenud Jõgeva maavanem Aivar Kokk. Maavanem lisas, et Kiigemetsa kooli juurdeehitise tarvilikkusest on informeeritud ka haridus- ja teadusministrit Tõnis Lukast ning väga teretulnud oleks ka ministri külaskäik Kiigemetsa kooli, kus ta tutvuks selle kooli igapäevaelu ja probleemidega.

Aivar Kokka sõnul tuleb juurdeehitise planeerimisel arvestada ka Kiigemetsa kooli laste vajadusi. Maksumusest saab aga rääkida pärast projekti valmimist.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus