Kiigemetsa kooli võimla põrand sai korda

Kogu sügisese koolivaheaja käis Siimustis tegutseva Kiigemetsa kooli võimlas remont: uuendati põrand. Detsembri lõpuks saab uue välisilme ka kooli õpilaskodu ja sööklakorpuse fassaad.


Kooli direktori Urmas Paju sõnul oli nende spordisaali põrand ebatasane, põrandalauad kulunud ning lastele tulid aeg ajalt juba pinnud jalga. Remondi käigus lihviti põrand uuesti üle ning lõhuti spordisaalist välja lava.  “Aulana oli meil võimlat võimatu kasutada, sest akustika jättis tublisti soovida,” tõdes Paju.

Võimla põranda remont oli plaanivaline

Kiigemetsa kooli spordisaali lõppviimistlus jääb siiski käesolevasse nädalasse. Kool pidas kolmapäeval vabariiklikku toimetulekuklasside õpilaste liikumisaktiivsuse päeva, kus osales 18 kooli-asutust 114 võistleja ja 48 saatjaga. Seejärel said remondimehed võimla põranda veelkord üle lakkida. Remonditöid teeb Stigmar OÜ ning tööde kogumaksumus on 15 450 eurot.
Spordisaali põranda remont oli plaaniväline, kuid hädavajalik. Töö tulemusena saab Kiigemetsa kool sportimistingimustele vastava spordisaali põranda, märkis Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi kommunikatsioonijuht.

Aasta alguses eraldas haridus- ja teadusministeerium riigieelarvest raha Kiigemetsa kooli fassaadi remontimiseks. Nimelt selgus fassaadikonstruktsiooni avamise järel, et selle olukord oli arvatust halvem. Tekkis vajadus tööd märksa põhjalikumalt ette võtta ning vahetada koos fassaadi rekonstrueerimisega välja ka amortiseerunud aknad. Lisaks püüeldakse suurema energiatõhususe poole. Kuna kogu hoone rekonstrueerimiseks ei olnud piisavalt raha, otsustati tööd jaotada etappidesse. Esmajärjekorras rekonstrueeritakse osa hoonest ehk õpilaskodu ja sööklakorpus.

Fassaaditööd jaotati etappideks

Kooli õpilaskodu ja söökla fassaadi uuendamine on aga väga töömahukas ja sellega jõutakse valmis alles detsembrikuu lõpuks. Töid teeb Traveter Ehitustööd OÜ ja tööde maksumus on 116 223,06 eurot, millele lisandub käibemaks, teatas Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi kommunikatsioonijuht.

Remonditöid tehakse sügisel sellepärast, et oma aja võttis eelnenud projekteerimine.

Urmas Paju sõnul on praeguseks vahetatud söökla aknad, soojustatud õpilaskodu ja sööklakorpuse vundament. Renoveeritud osa majast vastab nüüdisaegsetele nõuetele. Loodetavasti saab lähitulevikus kogu maja uue väliskuue. Veidi muutub ka hoone värv. Hoone korralik soojustamine aitab koolil kokku hoida ka küttekulusid. Kiigemetsa kooli hoones algas õppetöö 1998. aasta 1. septembril.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus