Kiigemetsa Kooli juubelil räägiti saavutustest ja tulevikuvisioonidest

Reedel tähistati Kiigemetsa Kooli kümnendat sünnipäeva seminariga, kus esinesid ettekannete ja sõnavõttudega kooli õpetajad ning seminari kanti interneti vahendusel üle ka Kiigemetsa sõpruskoolides Soome Toivola ja Türgi eriharidust andvas Izmiri koolis.

Seminari juhatas sisse kooli direktor Urmas Paju, kus rääkis põgusalt kooli igapäevaelust, kordaminekutest ning ka projektidest, mida plaanitakse lähiajal ellu viia. Paju mainis kordaminekute all ära eelmisel aastal teenitud Kauni Kooli tiitli, õuesõppe süsteemi toimimise ja head saavutuse spordis. Veel tõi direktor eraldi välja kooli kehalise kasvatuse õpetaja Reino Hobolaineni tunnustamise Aasta Õpetaja 2008 galal.

Direktor mainis oma sõnavõtus ära ka mõned plaanid, mida püütakse raskest ajast hoolimata ellu viia. Üheks suuremaiks neist on soolakambri ehitamine kooli. Teine palju aega ja raha  nõudev projekt on staadioni ja liiklusväljaku ehitamine. Veel tahetakse  suurendada kolmekümne koha võrra õpilaskodu ning juurde ehitada päevakeskuse hoone. Neid ideid teoks teha pole lihtne, sest nii majanduskriis kui õpilaste arvu vähenemine toob kaasa koolidele eraldatavate rahasummade kärpimise.

Raskused ei heiduta

Vaatamata finantskriisile, püütakse Kiigemetsa koolis õppimisvõimalusi võimalikult nüüdisaegseiks muuta. Selle õppeaasta eesmärk on kasutusele võtta ja populariseerida e-kooli süsteemi. Kokku ei hoita ka huvitegevuse arvelt, nimelt on Kiigemetsa õpilastel võimalik osaleda arvuti- ja puutööringis, käia tantsimas, laulmas, teha sporti ja näputööd. Spordiga tegeldakse Kiigemetsa koolis väga aktiivselt, kool on  Eesti Eriolümpia liidu liige ja õpilased on osalenud ka eriolümpiamängudel.

Erialaõpetajad rääkisid seminaril oma tööst Kiigemetsa koolis ning tutvustasid õppekavu. Õpetaja Helgi Schlegel selgitas toimetulekuõppe põhimõtteid, kus igale õpilasele on koostatud personaalne õppekava ning neid ei hinnata numbriga, vaid tunnistusele pannakse kirja lapse areng ja edasijõudmine vastavalt tema võimetele. Kiigemetsa koolis õpib vastava kava järgi 30 õpilast.

Muusika aitab kontakti luua

Autistlike laste õpetaja Ille Masing rääkis oma töö eripärast. Kiigemetsa koolis on alates sellest õppeaastast avatud klass autistlikele lastele, kus praegu õpib neli last. Usalduse loomiseks selliste õpilaste ja õpetaja vahel on  vaja väga palju aega, rahulikku ning mõistvat meelt. Oluline on pidev  koostöö autistlike laste vanematega. Kontakti saamisele aitab kaasa muusikateraapia, mis mõjub isiksuse arengule positiivselt.

Muusikaõppe tähtsusest rääkis ka õpetaja Maire Rannaste. Kiigemetsa kooli mudilaskooris laulavad peaaegu kõik esimese kuni neljanda klassi abikooli ja toimetulekuklasside õpilased. Lauluringis käivad peamiselt tütarlapsed kuuendast üheksanda klassini ja selle ringi töö eesmärk on õpetada last laulma loomulikult ja pingevabalt, siin omandavad nad kuulamiskogemusi ning õpivad rõõmu tundma esinemisest. Ka seminari ettekannete vahel esinesid kooli õpilased laulude ja liikumiskavadega.

iii

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus