Kiigemetsa kooli 20 aastat haridusteed Siimustis

Kiigemetsa koolis toimus neljapäeval juubelipidu, millega tähistati kooli 20. tegevusaastat. Pidustused algasid südamliku kontserdiga, kus esinesid nii kooli õpilased kui ka töötajad. Tänati staažikaid ja tublisid õpetajaid ja koolitöötajaid ning kontserdi lõpetasid külaliste sünnipäevatervitused.


 „1998. aasta suvel valmis Siimustis kaasaegne, Jõgevamaa erivajadustega laste koolituskeskusena mõeldud kool. 1998. aasta 1. septembriks oli koolile nimi valitud ja Kiigemetsa kool alustas oma esimest õppeaastat, olles endise Vägeva eriinternaatkooli õigusjärglane,” on kirjutanud kooli almanahhis Kiigemetsa kooli esimene direktor Janne Vilms.

Kogemus ja vastavad spetsialistid

„Kakskümmend aastat on kooli jaoks suhteliselt lühike periood, aga selle aja jooksul on kool läbi teinud väga tõsise arengu. Sellist tüüpi koole on Eestis ju üldse vähe, neid on igas maakonnas üks või mõnes piirkonnas ka rohkem. Vajadus hariduslike erivajadustega õpilaste kooli järele on olemas, erinevate probleemidega laste arv ei vähene, vaid pigem isegi kasvab,” arvas kümme aastat kooli juhtinud Urmas Paju.

„Meil on olemas parimad võimalused, mida Eesti riigis on võimalik intellektipuuetega õpilastele pakkuda. Meil on nii tugispetsialistid, kogemustega õpetajad kui ka vastavad ruumid,” rääkis Paju ning lisas: „Meie plussiks on see, et meil on kogemus ja oskusteave ning vastav spetsialistide kogum. Iga lapsega, kes siia tuleb, tegeletakse tema olukorrast lähtuvalt, otsitakse välja kitsaskohad ja rakendatakse võimalikult laia tuge.”

Edukad kunstis ja spordis

Kiigemetsa koolis on õpilastele võimaldatud mitmeid huvitegevusi. Nad saavad tegelda käsitöö, muusika, robootika, tantsimisega ja teha sporti. „Kunstivaldkonnas on meie õpilased tavakooliõpilastega võrreldes sama edukad või paistavad võib-olla isegi rohkem silma, sest nende mõttemaailm ja värvide tunnetamine on erilised,“ kinnitas direktor.

Kiigemetsa kooli õpilased on väga aktiivselt kaasatud eriolümpiasse ning löövad kaasa kümnetel aladel Eestis korraldatavatel võistlustel. Aeg-ajalt saavad tublimad ka rahvusvahelistele võistlustele. „2019. aastal on tulemas Eriolümpia Maailmamängud, mis toimuvad Abu Dhabis, ja Eesti koondisse kuulub meie koolist vähemalt üks õpilane,” rääkis Paju ning lisas, et sport avab õpilastele kindlasti väga palju uusi võimalusi ning see tuleb ka nende arengule kasuks.

Janne ja Hilja nimesiltidega kiik

Kooli aastapäeva puhul oli majas avatud mitmeid näitusi. „Väljas olid ka mõned vanad õppevahendid ja kooliraamatud, et endistel töötajatel ja õpetajatel, kes vahepeal on koolist lahkunud, oleks võimalus näha tuttavaid koolitarbeid,” rääkis Urmas Paju.

Üllatusmomendina avati katuse all olev lauaga kiik, kuhu kinnitati sildid endise koolidirektori Janne Vilmsi ning kauaaegse õpetaja ja õppealajuhataja Hilja Simsoni nimega. „Ettepanek märkida ära nende inimeste panus siia kooli tuli töötajaskonnalt. Kiik on tegelikult selleks, et saaksime õuesõppe tegevusi korraldada,” ütles direktor.

Kooli sünnipäeva raames toimus õpilastele spordisaalis AHHAA teadusteatri õpiprogramm ning suurejooneline traditsiooniline disko. Peoõhtu lõpetas vägev saluut. Samuti käis koolipere reedel Kuremaa lossis, kus toimus kontsert ja ühine pidulik lõunasöök.

Tähtpäeva jäädvustamiseks on planeeritud aprillis välja anda uus kooli almanahh, kus kajastatakse viimase viie aasta sündmusi. „Lisaks tahame korraldada aprillis kooli konverentsi, kuhu kutsume kokku maakonna lastekaitse- ja sotsiaaltöötajad ning maakonna koolide inimesi. See on tagasivaade tehtule ja räägitakse tulevikustki. Juunikuusse on planeeritud ka vilistlaste kokkutulek,“  rääkis kooli direktor Urmas Paju.

DEIVI SUISTE

blog comments powered by Disqus