Kiigemetsa kool sai loodusõpperaja

Kiigemetsa kooli juures avati möödunud nädalal loodusõpperada. Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel valminud rajatis annab Kiigemetsa koolile senisest paremad õuesõppevõimalused, ent rada on kasutamiseks avatud ka teiste koolide õpilastele ja lasteaialastele.


Loodusõpperada “Tule uudista, uuri ja vaatle” koosneb kaheksast õppepunktist, mis on pühendatud ilmakaartele, aastaaegade vaheldumise rütmile, ilmale, puudele, metsataimedele ja aialilledele, metsloomadele, lindudele ja jäätmetele. Kõigis punktides on üleval vastavateemaline stend, ilmapunktis on lisaks sellele aga ka näiteks mõõteriistu sisaldav nn ilmamajake ja jäätmepunktis komposteerimiskast.

Õpperada on võimalik läbida tervikuna või punktide (teemade) kaupa ning iga punkti jaoks on koostatud hulk töölehti, mida täites õpilased teadmisi koguda saavad. Kolmele eri vanuseastmele mõeldud töölehti on kokku 96.

Loodusraja punktides õppeülesandeid täites on õpilastel vaja abivahendeid: suurendusklaase, luupe, binokleid, kompasse, mõõdulinte, kühvleid ja kirjutusaluseid, samuti kaste, millega need vahendid rajale kaasa võtta. Projektiraha eest soetati needki. Osteti ka looduseteemalisi õpikuid ja raamatuid, mis aitavad raja punktides nähtut täiendada.

“Loodusõpperaja tegemise mõte tekkis meil juba mitu aastat tagasi,” ütles Kiigemetsa kooli direktor Urmas Paju. “Leidsime, et meil oleks vaja kohta, kus õpilased saaksid praktiliste tegevuste kaudu loodusalaseid teadmisi koguda. Ja meie kooli territooriumil oli sellise õpperaja jaoks ruumi piisavalt.”

Hea koostöö

Õpperaja väljaehitamiseks taotleti raha Keskkonnainvesteeringute Keskuselt. Taotluse koostamisele kutsuti appi valdkonda hästi tundev projektijuht Riin Vare. Koolipoolseks koordinaatoriks oli õpperaja projekti juures õppealajuhataja Tuijo Küüts.

Hea uudis, et projekt on Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) heakskiidu pälvinud, sai teatavaks juba aasta tagasi. Pärast seda sai hakata ideed teoks tegema.

“Loodusrada tehes said meie õpetajad suurepärase koostöökogemuse: koostööd tuli teha nii omavahel kui ka majavälise projektijuhi Riin Varega,” ütles Urmas Paju. “Vaeva ja muret oli küll palju, ent lõpuks sai valmis väga tore asi. Sügisest hakkame seda õppetöös süstemaatiliselt kasutama. Õpetajad planeerivad siis õuetunnid juba teadlikult õppeprotsessi sisse.”

“Kiigemetsa koolis on väga tublid loodusainete õpetajad,” kinnitas projektijuht Riin Vare. “Loodusõpperaja kontseptsiooni panimegi kõik üheskoos paika ja arutasime läbi, missugune info stendidel peaks olema. Meie eesmärk oli, et lapsed rada tulevikus võimalikult palju kasutaksid ja sellest võimalikult palju kasu saaksid. Tähtis oli ka see, et kokku tuleks korrektne tervik. KIKi Jõgevamaa projektispetsialist Enn Selgis oskas meid aga õigesti suunata, nii et projekt sai kenasti abikõlbulik.”

Õpperaja stendid ja töölehed kujundas kunstnik Ain Tavita. Tema firma, OÜ Viies Tee, tegi stendid ka valmis ja pani rajale paika.

“Õpperajaga seotud töö oli päris huvitav. Aega kulus selle peale tervelt seitse kuud,” ütles Ain Tavita.

Nii tema kui ka Riin Vare kiitsid Kiigemetsa kooli õppealajuhatajat Tuijo Küütsi, kes oli nende meelest suisa superkoordinaator, kes oli hea lõpptulemuse nimel nõus ikka ja jälle mingeid vigu ja veakesi parandama.

Avatud ka teistele

Õpperaja väljaehitamiseks sai Kiigemetsa kool KIKi keskkonnateadlikkuse programmist 21 067 eurot. Kooli omaosalus oli üsna väike — 250 eurot. Ent kooli õpilased ja õpetajad tegid loodusraja valmimise heaks ka vabatahtlikku tööd. Ning mõned raja jaoks vajalikud asjad saadi suisa tasuta.

“Kui meil ilmapunkti nn ilmamajakest vaja oli, võtsin kontakti Eesti Taimekasvatuse Instituudi agrometeoroloogi Laine Keppartiga ja tema saigi meid aidata,” ütles Riin Vare. “Majake vajas küll restaureerimist, aga seegi töö sai tehtud ning osalt Kiigemetsa kooli laste abiga. Nii et õppeprotsess hakkas tegelikult peale juba õpperaja tegemise käigus.”

Õpperaja avamisel viibinud haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna peaekspert Tiiu Rahuoja sõnas:

“Loodusõpperada rikastab kindlasti teie kooli õppeprotsessi. Sellist mahukat projekti pole lihtne teoks teha, aga te saite hakkama!”

KIKi Jõgevamaa projektispetsialist Enn Selgis pani aga koolirahvale südamele, et nad õpperada targalt kasutaksid, sest siis säilib see kauem.

Kui õpperada oli pidulikult avatud, leidis iga avamispeo külaline endale Kiigemetsa kooli õpilaste hulgast paarilise, kellega koos mõnda õpperaja punkti töölehte täitma minna. Kui rajaga tutvus tehtud, söödi ühiselt torti.

“Õpperada laiendab meie õuesõppevõimalusi ja võimaldab õppeprotsessi huvitavamaks muuta,” ütles Kiigemetsa kooli õppealajuhataja Tuijo Küüts. “Meie kooli hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamisel on olulisel kohal õpetamine läbi mängulise ja praktilise tegevuse. Õpperaja läbimine aitab luua elulisi seoseid loodusnähtuste vahel ning õpetab loodust hoidma.”

Loodusõpperada pole aga mõeldud ainult Kiigemetsa kooli lastele: nn avaliku raha eest valminud rajatis on samuti avalik ja seda saavad kasutada ka teised koolid, lasteaiad jne. Tõsi, sellega tuleks oodata septembrini, mil uus kooliaasta algab. Raja kasutamise kodukord on üleval kooli kodulehel. 

Kiigemetsa kooli loodusõpperada “Tule uudista, uuri ja vaatle”

* Asub kooli territooriumil ja koosneb kaheksast õppepunktist, mis on pühendatud ilmakaartele, aastaaegade rütmile, ilmale, puudele, metsataimedele ja aialilledele, metsloomadele, lindudele ja jäätmetele.

* Iga punkti jaoks on koostatud hulk töölehti, mida täites õpilased teadmisi koguda saavad.

* Õpperaja väljaehitamiseks sai kool 21 067 eurot toetust KIKi keskkonnateadlikkuse programmist.

* Õpperaja stendid ja töölehed kujundas Ain Tavita, stendid teostas ja paigaldas OÜ Viies Tee.

* Õpperada saavad koolipäeviti kasutada ka teised koolid ja lasteaiad. Külastusaeg tuleb kokku leppida õppealajuhataja Tuijo Küütsiga. Õpperaja kasutamise kodukorra leiab Kiigemetsa kooli kodulehelt.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus