Kiigemetsa kool jagas lapsehoiuõpilastega häid kogemusi

Kiigemetsa kool Siimustis avas oma uksed Valgamaa kutseõppekeskuse lapsehoidjate õppegrupile. Viimati toimunud kogemuspäeval said lapsehoidjate Jõgevamaa õppegrupi 22 liiget kuulata ja kogeda, kuidas koolis kaasava hariduse põhimõtet rakendatakse. Teist korda toimunud kogemuspäeva keskseks teemaks oli iga haridusliku erivajadusega (HEV) lapse ja noore võimetekohast arengut toetav õpikäsitlus tegevusteraapia kaudu.


Õppegrupi juhendaja ning õpetaja Ulvi Vare selgitas, et erivajadustega laps õpib teistmoodi kui teised lapsed, seepärast tuleb tema jaoks ka õpetamist, õppevara ja õpikeskkonda kohandada. „Peamine erivajadustega õppija toetaja on ikka tema õpetaja. Et tagada paindlike õpivõimaluste loomine ja arendamine, on otstarbekas võtta tööle õpetaja abilisi,“ rääkis Vare. Oskustega tugiisikuid ja õpetaja abisid Eesti koolides paraku napib. „Miks mitte leida töökaid abikäsi lapsehoidja ametioskustega inimeste hulgast? Lapsehoidjate tööks on ju laste hoidmine ja nende füüsilise, emotsionaalse, intellektuaalse ning sotsiaalse arengu toetamine ja eakohane arendamine,“ pakkus õppegrupi juhendaja Vare välja võimaluse õppetöö ladusamaks korraldamiseks.

Õppuritele mõeldud teematube oli kolm. Esimeseks oli „Liikuma kutsuv kool“ huvijuht Merje Talistu juhendamisel. Kiigemetsa kool liitus kevadel Tartu Ülikooli programmiga, mille sihiks on pakkuda ideid ja lahendusi laste ja noorte istumisaja vähendamiseks ja liikumisaktiivsuse suurendamiseks koolipäeva jooksul.

„Meiegi kooli soov on suurendada liikumise kaudu õpilaste koolirõõmu. Koolitusel osalejatele tutvustasin kooli seniseid tegevusi,“ rääkis Talistu. Mõistagi kaasati osalejad ka liikuma. Koos mängiti läbi mõned mängud ja kaasa anti soovitusi, mida peaks mängimisel silmas pidama ning kuidas mänge erinevatele vanuserühmadele kohandada.

Teises teematoas tutvustas siinkirjutaja Kiigemetsa koolis kasutatavaid haridusroboteid. Enamikule õppuritele oli see esimene kokkupuude robootikaga. Panime Bee-Bot mesimummud liikuma ja proovisime nende õppematil kasutamise võimalusi. Jõudsime ehitada LEGO WeDo 2.0 komplektiga pisikese tuuliku ja selle liikuma, piiksuma ja valgust muutma programmeerida.

Kõige pikemat teematuba-vestlusringi teemal „HEV lapse kehaline areng, teismeliseiga ja seksuaalsus“ juhtis ravivõimlemise õpetaja Aune Aberut. Pedagoogi sõnul oli vestlusring küsimusterohke ja pingeline. „Paljud laste probleemid saavad alguse kodust. Sageli ei osata märgata lapse probleemi enne, kui olukord on muutunud tõsiseks ja abi tuleb otsida juba arsti või psühholoogi juurest,“ tõdes ta.

Et kaasava hariduse sügavam idee on meelitada õpilane läbi huvitavate uudsete tegevuste oma mugavustsoonist välja, siis olid kogemuspäeval jagatud teadmised ja oskused õppegrupile eeskujuks.

„Kõige suurem rõõm on selle üle, et õppurid olid väga motiveeritud ja said uut hoogu enda arendamiseks,“ ütles päeva õppegrupi juhendaja Ulvi Vare päeva kokku võttes.

MEELIS TASUR

blog comments powered by Disqus