Kiigemetsa kool aitab erivajadustega õpilaste õpetamisega toime tulla

Kiigemetsa kool on püüdnud maakonna teisi koole aidata hakkama saada hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamisega. Vajadusel saavad kõik alati nõu ja abi küsida.

Kahel aastal on korraldatud õppepäevi, tänavu oli teemaks loodusõpe. 2015.aasta kevadel valmis kooli juures KIK-i rahaga looduse õpperada, mida lõppenud õppeaastal usinasti kasutati. Õpperada on tore ja kasulik ning andis juurde palju uusi võimalusi erinevateks tegevusteks. Tänavusel õppepäeval kasutati uut õpperada, näitamaks, kuidas muuta igavat õpikujuttu õpilastele huvitavaks ja praktiliseks.

Kool on püüdnud õpilastele õpetada ka nüüdisaegse tehnoloogiaga toimetulekut, muretsetud on tahvelarvuteid ja muid seadmeid, et jõudumööda ka õpilaste taset tõsta ja uudishimu rahuldada. Edasi on arendatud ka kooli õuel olevaid harjutusväljakuid, välisesse jõusaali on lisatud uusi atraktsioone.

Kiigemetsa kool suudab pakkuda erinevaid tugiteenuseid erivajadustega õpilastele. Koolis töötavad spetsialistid – logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog. Samuti osutab kool rehabilitatsiooniteenust ning suvel lapsehoiuteenust. Kool korraldab suvelaagreid, et vanematel oleks võimalik oma laps jätta kuni kaheks nädalaks tasuta arendavasse ja turvalisse (valvatavasse) keskkonda.

Kiigemetsa kooli õpilased osalevad edukalt erinevatel konkurssidel. HEV õpilaste Teatrifestivalilt Savilind on mitmel aastal toodud erinevaid auhindu. Tänavu saadi üks näitlejapreemia ning teine preemia tuli Karlssoni propelleri hääle matkimise eest.

Joonistusvõistlusel Päästame jääkaru said kaks Kiigemetsa õpilast eripreemia, samuti käsitööseltsi Aita korraldatud käsitöömeistrite konkursil sai õpilane preemia.

2015/2016 õppeaasta lõppes Kiigemetsa koolis hästi, kõik õpilased omandasid vajalikud õppekavad. Seitse õpilast lõpetasid kooli lihtsustatud õppekavaga, neist üks ainult hinnetele viis, ühel õpilasel olid lõputunnistusel ainult neljad ja viied. Kokku lõpetas kooli 11 õpilast.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus