Kihelkonnakoolimuuseum koostab turismiteatmikku

Enamikule maakonna väikemuuseumidele, käsitöökodadele ja teemaparkidele on kihelkonnakoolimuuseum teatmiku koostamisest ja andmete saatmise vajadusest kirja teel teada andnud. Paraku võis keegi sel moel ka teavitamata jääda.

“Kirjad saatsime neile, keda tegutsevat teame, ent võib ju olla juurde tulnud uusi tegijaid, kellest me veel kuulnud pole,” ütles kihelkonnakoolimuuseumi pedagoog Aili Kalavus. “Samuti võib mõni objekt sellesse teatmikku sobida mitte oma põhi-, vaid kõrvaltegevusala kaudu. Näiteks n-ö klassikalisi käsitöökodasid meil peale Palamuse klaasikoja ja Laiuse käsitöökoja Kuldne Õlg suurt polegi, samas suudavad arvatavasti ka kunstikoolid ja paljud käsitööseltsid huvilistele lühiajalist käsitöö- või kunstikoolitust pakkuda ning miks siis mitte ennast koostatavas teatmikus selle kandi pealt tutvustada!”

Niisiis: kes tunnevad, et tahaksid maakonna muuseume, käsitöökodasid ja teemaparke tutvustavas teatmikus esindatud olla, ent pole Palamuse kihelkonnakoolimuuseumilt vastavat kirja saanud, pöördugu lähiajal telefonitsi või elektronposti teel muuseumipedagoog Aili Kalavuse poole (tel 776 0514; e-post: aili@palmuseum.ee), kes saadab siis välja infokirja ja küsimustiku: 2000 tähemärgise mahuga info peab sisaldama nimelt ka teatud “kohustuslikku” osa: muuseumi, käsitöökoja või teemapargi täpne nimi, asutamise aeg, kuuluvus, kontaktandmed, lahtiolekuajad jne.

Teatmiku trükkimiseks on kihelkonnakoolimuuseumil plaanis toetust küsida Eesti Kultuurkapitalilt ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liidult, nii et muuseumidel, käsitöökodadel ja teemaparkidel endal selles trükises reklaamimise eest maksta ei tule. Seega ? võtke julgesti kihelkonnakoolimuuseumiga ühendust!

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus