Kevadiste kulupõlengute vältimiseks tuleb maavaldused korrastada sügisel


Hoidmaks ära kulupõlengutega kaasnevat varalist ja keskkonnakahju, tuleb maavalduste korrastamist alustada sügisel, kui on võimalik viimast korda niita suuremad heinamaad ja õuealad.
Käesoleva aasta 1. aprillist jõustunud keskkonnaministri määruse “Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuete kinnitamine? muudatusega keelustati kulu põletamine pärast lume sulamist. Keskkonnaministri määruse kohaselt algab tuleohtlik aeg kevadel pärast lume sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabudes. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut.

Vältimaks kulupõlengutest tekkivat keskkonnakahju ja ohtu inimeste varale, kutsub Päästeamet maaomanikke üles korrastama oma maavaldused juba sügisel.

“September on suurepärane aeg, et suve jooksul kasvanud rohi oma maavaldustel ja majaümbrustes ära niita,” märkis Päästeameti peadirektori asetäitja Alo Tammsalu.

Selle aasta esimene kulupõleng toimus 14. märtsil ning tänaseks on registreeritud 2128 metsa- ja maastikupõlengut.

TOOMAS VIKS,
Päästeameti pressiesindaja

blog comments powered by Disqus