Kevadisi põllutöid on alustatud väetamisest ja äestamisest

 

Põllumajandusettevõtetes on kevadtööd alanud ennekõike väetamisest, äestamisest ja kultiveerimisest.

Mitmel pool laotatakse ka sõnnikut ja läga ning korjatakse kive. Möödunud talve ja tänavuse kevade ilmastikuolusid kommenteerivad erinevate piirkondade põllumehed mõneti erinevalt.

Torma valla osaühingu Vaiatu Agri Vaiatus ja Rääbisel asuvatel põldudel algas esmaspäeval  kultiveerimine, aprilli esimestel päevadel alanud lämmastikväetise külv taliviljapõldudele on aga tänaseks lõpetatud. “Talivili kasvab meil 35 protsendil haritavatest maadest,” märkis osaühingu juhataja Andrus Paloots.

Väetisehinnad on tõusnud

“Väetamine on agrotehnika üks põhialuseid, sellest sõltub suuresti vilja kvaliteet. Väetiste hinnad on tõusnud, kuid mitte ka väga suurel määral,” lisas Paloots.

Puurmani Põllumajandusosaühingus on selle tegevjuhi Arvi Kingi sõnul väetist piisavalt ette varutud. Taliteraviljade ja talirapsi pealtväetamisega on lõpule jõutud aktsiaseltsis Pajusi ABF. “Praegu kestab ka läga ning sõnniku laotamine,” lausus firmajuht Lembit Paal. Tema sõnul on teoksil ka kultuurtehnilised tööd, nagu näiteks põlluservade puhastamine võsast ja kraavide puhastamine setetest.

Nii aktsiaseltsis Pajusi ABF kui ka Puurmani Põllumajandusosaühingus äestatakse sel nädalal ka rohumaid. “Koplite äestamisega saab õhutada pinnast ja kuluheina lahti kiskuda,” ütles Arvi Kink Puurmanist.

Põllutöödel erivajadustega inimesed

Osaühingus Vaimastvere Argo küntakse suviviljapõlde. “Kui kõik läheb plaanipäraselt, kavatseme uuendada ka masinaparki,” rääkis juhataja Jaanus Teras. “Tarvis on korjata ka kive, mida tehakse nii käsitsi kui ka masinatega. Kivikorjamisega tulevad hästi toime ka Vägeva tugikodu kliendid,” lisas ta.

Kevad on olnud üsna jahe

Möödunud talve ja tänavuse kevade ilmastikuoludest räägivad erinevate kantide põllumehed mõneti erinevalt.

“Õiget külma ja lumerohket talve polnudki. Kevad on aga olnud üsnagi jahe. Pinnases napib ka niiskust,” kirjeldas Puurmani kandi olusid Arvi Kink. Jaanus Teras Vaimastverest märkis, et ilmastikumõjud võivad ka põldude kaupa erinevad olla. “Tundub, et täielikult pole kevad Vaimastvere maile jõudnud. Metsaserval võib kohati leida lundki,” lisas ta.

“Tundub, et talviljad on üsnagi hästi talvitunud. Talirapsi kohta võib aga hinnangu anda lähinädalatel,” teatas Vaiatu Agri juht Andrus Paloots.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus