Keskraamatukogus algab inventuur

Eeloleval nädalal, 14.-21. märtsini tehakse Põltsamaal tegutsevas Jõgeva maakonna keskraamatukogus inventuuri, raamatukogu on sellel ajal suletud, loetud kirjandust saab ära anda tagastuskastidesse.


Keskraamatukogu direktori Rutt Rimmeli sõnul võib nädal aega kestev inventuur tunduda lugejale üsna pikk aeg. Keskraamatukogus on 65 000 raamatut ja nädalaga on väga keeruline nii mahukas inventeerimine läbi viia. Iga raamat tuleb arvutist läbi kanda ja kui see töö tehtud, tuleb hakata otsima neid trükiseid, mida inventuuri käigus ei leitud. Rutt Rimmel usub, et kokkuvõtete tegemise ja kaduma jäänud raamatute otsimisega tuleb veel pärast inventuuri edasi tegelda. Ajal, kui veel arvuteid ei olnud, kulus nii suureks tööks terve kuu.

Inventuuri ajal ei saa teavikute fond liikuda, mis tähendab seda, et sel ajal laenutamist ei toimu. Nendele lugejatele, kellel on raamatute tagastamise tähtaeg vahemikus 14.-21. märts, on laenutustähtaega pikendatud ja viivist ei arvestata.

Lugejaid on mitmete infokanalite kaudu inventuurist teavitatud ja seetõttu on neil olnud võimalik laenata selleks ajaks rohkem raamatuid. Tagastada saab raamatuid ka inventuuri ajal, selleks on olemas tagastuskast.

Rutt Rimmeli sõnul kujuneb eelseisev nädal keskraamatukogu töötajatele väga pingeliseks. Kõik raamatud tuleb ükshaaval riiulitelt maha tõsta, pealegi on riiulid üsna kõrged. Sellised inventuurid viiakse läbi kõigis raamatukogudes, sealhulgas ka igas Jõgevamaa raamatukogus, ainult mitte samal aastal. Kui maaraamatukogus on näiteks 10 000 raamatut, siis kulub inventuuri tegemisele oluliselt vähem aega. Paaris Jõgevamaa raamatukogus toimus inventuur juba möödunud aastal. Maaraamatukogudes pole nii kõrgeid riiuleid, nagu on Põltsamaal maakonna keskraamatukogus. 

Rutt Rimmel kinnitas, et aeg-ajalt on tarvis sellist korrastustööd teha, et fondist põhjalikum ülevaade saada. Aja jooksul tekivad raamatukogudes paratamatult ka teatud kaod ja inventuur aitab selles osas selgust saada.

Kõik inventuuriga saadud andmed esitatakse statistikutele ja need saavad korrastatud.

Vastavalt seadusele, tuleb inventuur  igas raamatukogus läbi viia iga kümne aasta järel.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus