Keskmine palk oli esimeses kvartalis 1741 eurot

Statistikaameti andmetel oli keskmine brutokuupalk 2023. aasta esimeses kvartalis 1741 eurot ehk 13,3% kõrgem kui eelmisel aastal samal ajal. Mediaanpalk oli samal ajal 1424 eurot. Reaalpalk oli tänavu esimeses kvartalis 1443 eurot ehk 3,2% väiksem kui mullu.
Alates 2023. aasta esimesest kvartalist kasutab statistikaamet keskmise palga avaldamiseks maksu- ja tolliameti töötamise registri ning tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonide andmeid. Kaasatud on nii töölepingu, avaliku teenistuse seaduse kui ka teenistuslepingu alusel töötavad inimesed.
„Metoodikamuudatus annab nüüdsest võimaluse avaldada keskmise palga kõrval ka mediaanpalga näitajaid. Lisaks vähendab valdavalt registripõhine andmete kogumine halduskoormust andmeesitajate jaoks,“ ütles statistikaameti analüütik Argo Tarkiainen.
Tegevusalade lõikes oli keskmine brutokuupalk esimeses kvartalis kõrgeim info ja side (3160 eurot), finants- ja kindlustustegevuse (2952) ning energeetika (2435) tegevusaladel. „Madalaim oli see majutuse ja toitlustuse (1124 eurot), muude teenindavate tegevuste (1142 eurot) ning kinnisvaraalase tegevuse (1209 eurot) tegevusaladel,“ osutas Tarkiainen. Ta lisas, et keskmine palk kasvas kõige enam hariduse (19,8%) ning majutuse ja toitlustuse (17,3%) tegevusaladel.
Kõrgeim brutokuupalk oli jätkuvalt Harjumaal (1975 eurot) ja Tartu maakonnas (1730) ning madalaim Saare (1316) ja Valga maakonnas (1261). Kõige enam tõusid aastaga palgad Valga (16,3%) ja Tartu maakonnas (14,1%).
Mediaanpalk ehk palganäitaja, millest väiksemat ja suuremat palka teenib võrdselt sama palju inimesi, oli tänavu esimeses kvartalis kõrgeim info ja side (2661 eurot), finants- ja kindlustustegevuse (2395 eurot) ning avaliku halduse ja riigikaitse (2100 eurot) tegevusaladel. Madalaim oli mediaanpalk majutuse ja toitlustuse (984 eurot), muude teenindavate tegevuste (892 eurot) ning kinnisvaraalase tegevuse (813 eurot) tegevusaladel.
Reaalpalk, mis võtab arvesse inflatsiooni ja peegeldab inimeste tegelikku ostujõudu, oli tänavu esimeses kvartalis 1443 eurot ehk 3,2% väiksem kui aasta tagasi.
„Ehk siis jätkuvalt näeme, et palgad küll kasvavad, kuid kuna hinnatõus on olnud palgatõusust üle, on inimeste
ostujõud siiski väiksem kui aasta varem. Võrreldes eelmise aasta viimase kvartaliga on reaalpalga langus siiski pidurdunud,“ selgitas Tarkiainen.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus