Keskkonnateenistus jääb omavalitsustega rahule

Jõgevamaa keskkonnateenistuse jäätmete ja õhu peaspetsialisti Moonika Aunpuu sõnul arendatakse jäätmejaamade projekte  ja Jõgeva vallas on lausa viis jäätmejaama.

“Nüüd ootame, et kõik omavalitsused kohalike jäätmekäitluskohtade ja -nõuete info oma kodulehel elanikele lihtsalt kättesaadavaks teeks ja vajadusel pakendikonteinereid juurde muretseks,” märkis Aunpuu.
Tema sõnul ei tohi kahe silma vahele jätta sedagi, et prügi sortimise kohustus on ka kõigil ettevõtetel, mitte ainult elanikel. “Tavajäätmete vedajad peavad end registreerima keskkonnateenistuses ja kaupa pakendavad ettevõtted peavad end registreerima pakendiregistris, sh põllumajandusettevõtted, kes pakendavad silo kilesse,” lisas ta.

20. jaanuaril oli jäätmearuannete esitamise tähtaeg 2007. aasta kohta.

ULVI SELGIS,
Jõgevamaa keskkonnateenistuse keskkonnateabe spetsialist

blog comments powered by Disqus