Keskkonnaõpetus – huvitav ja vajalik

Vaimastvere kooli õpilastel on vedanud sellega, et me asume Endla looduskaitseala läheduses. See on soosinud ka kooli koostööd looduskaitsealal töötavate inimestega. Pikka aega on meie kooli 8. klassil olnud programmis keskkonnaõpetus, mida algul õpetasid vaheldumisi Kai Kimmel ja Katrin Möllits. Nüüd on viimane jäänud üksi seda tänuväärset tööd tegema.

Küsimusele, miks on vaja keskkonnaõpetust, vastas Katrin Möllits nii: „Keskkonnaõpetust on vaja seoste ja süsteemi loomiseks, erinevate õppeainete tundides omandatud teadmiste ühendamiseks tervikuks. Maa kui globaalse keskkonna kohta. Keskkonnaõpetus aitab õpilastel mõista tema enda isiklikku mõju ümbritsevale keskkonnale ja võrrelda seda taustaks valitud muu maailmaga. Keskkonnaõpetus väljub ühe kitsa aine piiridest, ühendab bioloogia, keemia, geograafia, füüsika ja inimeseõpetuse, andes sellega võimaluse mõista paremini maailmas ja kodukandis toimuvat. Keskkonda puutuvad teemad sisalduvad paljudes ainekavades ja õpikutes, kuid sageli on puuduseks nende ühekülgne käsitlemine. Laiemate üldistuste tegemiseks ja seoste loomiseks teiste õppeainetega ei jätku lihtsalt aega.” 

Oma eriala spetsialistina oskab Katrin keskkonnaõpetust huvitavaks teha näitlikustamisega ning juhtida õpilaste mõtteid teemadele, mille peale nad ise ei oleks osanud tulla. Lisaks sellele, et keskkonnaõpetust on vaja meie teadlikkuse tõstmiseks, on see ka huvitav, sest Katrin organiseerib mitmeid väljasõite. Traditsiooniks on saanud 8. klassi talvine retk Aegviidus ning kevadine jalgrattamatk ümbruskonnas. Aegviidus käisid  „kaheksandikud“ 3. veebruaril. Matkati ilusatel loodusradadel, vaadeldi puid, põõsaid ja loomade jälgi. Õpiti koera ja hundi jälgedel vahet tegema, mändide vanust määrama ja muid põnevaid asju. Peatus tehti ka Aegviidu looduskeskuses, kus vaadati filmi ja lahendati  ülesandeid. Nüüd oodatakse 8. klassis huviga kevadist jalgrattamatka.

iii

SIGRID ERIMÄE

blog comments powered by Disqus