Keskkonnalubade taotlemine hõlbustus

Keskkonnalubade taotlemine on keeruline protsess, kuid sellegipoolest on võimalik tehnoloogiliste ja IT-uuendustega seda protsessi hõlbustada. Selle aasta esimesest päevast saab infosüsteemis KOTKAS taotleda ühtset keskkonnaluba, mis asendab senised jäätme-, õhusaaste-, vee-, kaevandamis- ja kasvuhoonegaasidega kauplemise load ning ohtlike jäätmete käitluslitsentsi. Keskkonnaloa kasutuselevõtt vähendab bürokraatiat ja aitab kaasa kõrgetasemelisele keskkonnakaitsele.


„Keskkonnaluba tuleb taotleda siis, kui soovitakse kasutada suuremas mahus loodusvarasid või paisata keskkonda saasteaineid. Kui seni tuli taotleda ja menetleda kuut loatüüpi, siis nüüd oleme integreerinud need kõik üheks keskkonnaloaks. Ühtne luba seob paremini valdkonnad ja teeb kliendi elu lihtsamaks,“ selgitas keskkonnaameti keskkonnaosakonna juhataja Rein Kalle.

Keskkonnaluba peetakse võtmetähtsusega keskkonnakorralduslikuks vahendiks, kuna selle abil suunatakse ettevõtteid vähendama oma tegevusega kaasnevat keskkonnamõju ning soodustama tehnoloogilist innovatsiooni. Keskkonnaamet seab koos loaga ka inimeste ja elukeskkonna kaitse kohustuse, et tagada keskkonnariskide maandamine.

Infosüsteem KOTKAS

Oluline muudatus varasemaga võrreldes on seegi, et nüüd saab keskkonnaloa digitaalselt taotleda infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/. Eelmisel aastal avati KOTKAS keskkonnatasu deklareerimiseks vee-, õhu- ja jäätmete valdkonnas, nüüd saab seal taotleda ka lube ja esitada keskkonnaaruandeid. Alates 1. aprillist 2020 saab infosüsteemis deklareerida maapõue valdkonna keskkonnatasusid.

„Kuna keskkond on väga keeruline ja kompleksne valdkond, ei saa me lubada, et loa saamine muutub sisult lihtsamaks. Küll saame pakkuda, et mitme loa ja menetluse asemel on nüüd kliendile üks ühtne luba ning selle taotlemist lihtsustab kaasaegne infosüsteem koos eeltäidetud lahtrite ja abikalkulaatoritega,“ kinnitas Kalle.

Lubade taotlemine on seni olnud väga keeruline protsess, ettevõtjal on olnud raske kõiki nüansse tabada ning ta on vajanud spetsialisti abi. Kas ettevõtja saab asja olemusest nüüd paremini aru?

„On lihtsamaid tegevusi, kus meie klient saab loa taotlemisega ise kenasti hakkama. Näiteks, kui keegi tahab puurkaevust üle 10 kantmeetri vett võtta, on loa taotlemine infosüsteemis KOTKAS väga lihtne ja kiire,” selgitas Kalle.

„Siiski tuleb arvestada, et suurema mõjuga tegevuse puhul on ja jääb keskkonnaloa taotlemine keerukaks. Näiteks et saada teada, milline on tehase mõju piirkonna õhukvaliteedile, tuleb teha keerukaid arvutusi ja modelleerimisi. Klientide soov on olnud ammu, et seda kõike peaks saama teha ühes infosüsteemis. Kliendile muutub asjaajamine kindlasti lihtsamaks – kõik keskkonnaloaga seonduva saab ära teha ühes süsteemis.

Bürokraatia väheneb

Ka Jõgevamaal on palju põllumajandus- ja puidutöötlemisettevõtteid, kes oma tegevuseks lube vajavad. Kalle sõnul nende elu läheb kompleksloa taotlemisel kergemaks, sest selle asemel, et taotleda mitut luba, näiteks põllumajandusettevõtte puhul vee- ja õhusaasteluba, saab nüüd ühe menetlusega ühe tähtajatu keskkonnaloa.

„Loaga seatud kohustused, näiteks keskkonnaseire tulemuste esitamise, keskkonnatasu deklareerimise ja aastaaruannete esitamise saab teha ühes moodsas infosüsteemis.”

Selle kohta, kas uus moodus ka rahalist efekti annab või kas mõni ametnik peab töökohast loobuma või muutub tööülesanne rohkem konsulteerivaks, selgitas Rein Kalle, et tööjõud muutub üha kallimaks ja ka keskkonnaametil on viimastel aastatel väga raske oma häid spetsialiste hoida. Samuti oodatakse tööandjalt, et töö oleks tähendustikas ja mõjus.

„KOTKAS ja keskkonnaluba aitavad vähendada bürokraatiat. Näiteks jääb ära esitatud taotlustelt andmete ümber toksimine. Oleme võtnud eesmärgi säästa 15% kuludest, jätta mõned ametikohad täitmata, et oma häid spetsialiste paremini motiveerida.”

Keskkonnaotsuste infosüsteemis on teenuste kirjeldused ja juhendid kättesaadavad infosüsteemi KOTKAS lehel. Tehniliste murede korral abistab keskkonnameti klienditugi telefonil 662 5999 või e-posti aadressil klienditugi@keskkonnaamet.ee.

INDREK SARAPUU

blog comments powered by Disqus