Keskkonnainspektsioon uurib maastikukaitsealal toimunud raiet

Ilma kaitseala valitseja loata raiuti Viljandi järve ääres 143 puud, tekkinud keskkonnakahju suuruseks hinnatakse rohkem kui 76000 krooni, teatas keskkonnainspektsioon. Inspektsiooni Viljandi büroo inspektorid kontrollisid 10. veebruaril Viljandi järve ääres toimuvat metsaraiet. Raie korraldaja sõnul oli tegemist harvendusraiega, kuid samas ei olnud tal ette näidata metsateatist ega ka muid raieõigust tõendavaid dokumente. Raie korraldaja väitel oli tal suuline kokkulepe linna haljastusspetsialistiga, kes oli lubanud tal tormimurdu koristada ning laiendada vaadet Viljandi linnale. Ühtlasi olevat lubanud praeguseks juba töölt lahkunud ametnik muretseda vajalikud load ja kooskõlastused. Kuna mingeid lubasid vormistatud ei olnud, peatas keskkonnainspektsioon ebaseadusliku raie. Mõõdistatud kändude järgi tehti kindlaks, et raiutud oli 42 mändi, 17 kuuske, 77 kaske ja 7 haaba. Tormimurrus langenud puid oli 10. Ebaseadusliku raiega tekitatud keskkonnakahju suuruseks hinnati 25541 krooni, kuid kuna tegemist on piiranguvööndiga, siis on kahjusumma kolmekordne ehk 76623 krooni. Kahju suurusest tulenevalt alustas Keskkonnainspektsioon 21. veebruaril kriminaalmenetluse. Pärast esmaste uurimistoimingute tegemist annab inspektsioon materjalid üle politseile. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus