Keskkonnahariduse õppeprogrammid huvitavad ka täiskasvanuid

 

Kolmapäeval peetud keskkonnahariduse ümarlaual selgus, et Jõgeva maakonnas soovitakse õppeprogramme ka täiskasvanutele.

Seni on enamik keskkonnahariduse õppeprogrammidest läbi viidud erinevas vanuses õpilastele.

Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Riin Vare ütles, et õpilased külastavad põhiliselt Endla ja Kirna keskust.

Väga paljusid programme  on aidanud õpilastega läbi viia Jõgevamaa loodusemees Vahur Sepp. Temal on sarvede, nahkade ja puuokste kogu. Neid tutvustab ta enamasti viktoriini vormis ja see sobib lastele hästi.

Eesti Metsaselts tegeleb Kassinurme mägedes loodusõppe ja pärandkultuuri edasiandmisega ning korraldab pärandkultuuri päevi.

Õppeprogramme saab jälgida veebilehelt www.keskkonnaharidus.ee, seal on ka täpsem info järgmiste koolituste kohta.

Pärast ettekandeid jagati osalejad rühmadeks. Iga rühm sai endale teema, mida arutada. Teemasid oli kokku neli: millised on võimalused, probleemid ja ettepanekud infovahetuse parandamiseks keskkonnahariduse pakkujate vahel ning pakkujate ja sihtrühma vahel; kuidas parandada õppekava täiendavate õppeprogrammide toimimist; millised on võimalused, probleemid ja ettepanekud täiskasvanute keskkonnahariduse küsimustes; milline on huvipakkuv keskkonnahariduslik tegevus noortele.

Esimeseks arutlemiseks oli aega 15 minutit. Seejärel liikusid rühmad päripäeva järgmise teema juurde, mille käsitlemiseks oli aega kümme minutit ja nii arutati kõik neli teemat läbi. Lõpuks jõudis rühm oma esialgse paberi juurde tagasi. Tehti kokkuvõte ja tutvustati teemat teistele. Taolist rühmatöö meetodit nimetatakse galeriikõnniks.

Riin Vare hinnangul asusid kõik rühmad kohe tööle, ei olnud mingit võõrastamist. Oli näha, et teema huvitab inimesi ning kõik soovisid oma panuse anda.

Rühmatöödest teeb Vare kokkuvõtted aprilli alguseks ning edastab kõigile osalenutele.

Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhata kohusetäitja Maris Kivistik jäi Jõgevamaa ümarlauaga väga rahule ja tõdes, et kõik maakonnad on väga erinevad. Samuti rõhutas Maris, et nii täpset seltskonda kui Jõgeval ei ole kusagil teises ümarlauas olnud. “Jõgeva inimesed pidasid ajast väga lugu,” kinnitas ta.
Veel sooviti, et ümarlauda kaasataks noortekeskuste esindajaid ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse töötajaid.

Samuti otsustati ümarlaual, et saadakse uuesti kokku juuni alguses, siis juba Kirna õppekeskuses.

iii

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus