Keskkonnaamet annab karujahi hooaja alguseks Jõgevamaale 9 küttimisluba

FOTO: AIMAR RAKKO

1. augustil algab Eestis karujahi hooaeg. Karujahi hooaja alguses annab Keskkonnaamet välja 82 karu küttimisluba, Jõgevamaale nendest üheksa. Kolm küttimisluba jäetakse reservi, et suunata need vajadusel uutesse kahjustuskolletesse.

Karudel läheb Eestis hästi – nende arvukus on viimastel aastatel suurenenud. „Meil on juba ka selliseid piirkondi, kus karudel kipub kitsaks jääma. Kui igaühele ei jätku enam piisavalt territooriumi, siis nad kipuvad tulema inimeste õue peale ja seal pahategusid tegema. Karujahi peamine eesmärk on vältida karude tekitatud kahjusid, vähendades karude üldist arvukust ning küttides neid suuremates kahjustuspiirkondades,“ rääkis Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko.

Sarnaselt eelmisele aastale jagatakse ka sel aastal karude küttimisload välja kahes osas. „Jätsime esialgu kolme isendi küttimisload reservi. Need suuname uutesse kahjustuskolletesse vastavalt vajadusele,“ sõnas Aimar Rakko. 

Karu üldarvukus Eestis on 2020. a sügise seisuga ligi 950 isendit. Mõned aastad varem on see arv olnud väiksem, umbes 700 isendit. Seega saab karu asurkonna seisundit tervikuna hinnata väga heaks, kuid piirkonniti on see siiski erinev. Rohkem karusid on Lääne- ja Ida-Virumaal ning Jõgevamaal, vähem karusid Eesti lõunapiiri lähistel.

blog comments powered by Disqus