Keskerakonna valimisnimekirja tulevases Jõgeva vallas juhib Aare Olgo

Õuna puhketalus peetud koosolekul moodustati Keskerakonna osakond omavalitsuste liitumisena loodavas Jõgeva vallas. Jõgeva abivallavanema Vello Luki ettepanekul valiti osakonna esimeheks ühehäälselt Aare Olgo, kes on ka valimisnimekirja esinumber sügisestel kohalike volikogude valimistel.

Aare Olgo märkis, et arvestades elanike arvu (pea 14 000) ja territooriumi suurust on tulevasel Jõgeva vallal märkimisväärne tähtsus nii Jõgevamaa kui ka kogu Eesti arengus. “Ajaloolises mõttes oleme Tartu rahu sõlmimise eestvedaja, Jaan Poska, koduvald. Uues vallas paikneb rahvusvaheliselt tuntud teadusasutus Eesti Taimekasvatuse Instituut, Luua Metsanduskool ja palju teisi edukaid õppeasutusi ja ettevõtteid.

Olgo sõnul valitakse Jõgeva vallas 27liikmeline volikogu. “Meie eesmärk on valimised võita. Väga heaks tulemuseks on 14 kohta, kuid rahule jääksime ka 12-10 kohaga. Jõgeva linnas ja Jõgeva vallas on väga tugevad Keskerakonna osakonnad, kelle vahel on olnud pikaajaline tõhus koostöö. Nüüd on meie valimisnimekirjas väärikaid inimesi ja tunnustatud tegijaid ka Torma ja Palamuse vallast. Võimalik, et oma valimisprogrammi laename ka mõne hea mõtte Torma ja Palamuse suurmeestelt Carl Robert Jakobsonilt ja Oskar Lutsult,” ütles Olgo.

“Kindlasti kuulub meie valimisnimekirja palju inimesi, kes ei ole ühegi partei nimekirjas, kuid hoolivad oma valla heast käekäigust. Oleme väga huvitatud ja teeme kõik selleks, et meie nimekirjast pääseksid vallavolikogusse esindajad kõigist neljast ühinenud omavalitsusest.”

“Oleme kokku leppinud, et meie valimisnimekirjas kuulub teine koht Jõgeva valla, kolmas Palamuse valla ja neljas Torma valla esindajale. Hea, et igast vallast on nimekirjaga ühinenud ka mitmeid tarku ja töökaid naisi,” ütles Jõgeva linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Heli Raevald.

Olgo sõnul on kõige olulisem, et tulevases Jõgeva vallas tekiks elanike ühtsustunne ja moodustuks nende vaheline sünergia, koostöövalmidus ja tahe ühiselt arendada omavalitsust.

Kindlasti on vaja hoida ja arendada valla haridus- ja kultuuriasutuste võrku, sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi ning teisigi struktuure.

Keskerakonna Jõgeva valla osakonna aseesimeesteks kinnitati Aare Olgo ettepanekul Heli Raevald Jõgeva linnast, Vello Lukk Jõgeva vallast, Ülo Kuusk Palamuse vallast ja Urmas Priks Torma vallast.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus