Kesk-Peipsi sadama projekt on jõudnud riigihanke väljakuulutamiseni

Mustvee linnavalitsus kuulutas välja riigihanke, mille eesmärgiks on leida firma Kesk-Peipsi sadama esimese etapi ehitustööde teostamiseks. Esmaspäevaks oli riigihankes osalemise vastu huvi tundnud üheksa firmat. Riigihanke üks olulisemaid eesmärke on ka ehitustööde reaalse maksumuse teadasaamine.

 

Idee Kesk-Peipsi  Sadama ehitamiseks Mustveesse pakkus nelja aasta eest ühe Jõgevamaa arenguvisioonina välja  Jõgeva maavanem Aivar Kokk. Projekti teostamiseks on loodud  sihtasutus Mustvee Kesk-Peipsi Sadamad. 2006. aastal valminud  arenguprojektis planeeriti reisisadama maksumuseks 19, jahisadama maksumuseks 17 ja kohalike elanike paatidele  kodusadama maksumuseks 18 miljonit krooni.

Huvilisi juba üheksa

“Vastavad summad on eelarvesse planeeritud majandusliku tõusu perioodil. Praegustes oludes on aga ehitushinnad mõistagi langenud,” ütles  OÜ Kesaten Invest hankeekspert Toivo Piik, kes valiti sadama riigihanget läbi viima Mustvee linnavalitsuse korraldatud konkursil.

“Möödunudreedese seisuga avaldas üheksa ettevõtet soovi saada tutvumiseks vastavateemalisi dokumente, kusjuures soovijate hulgas oli mitmeid tuntud ehitusettevõtteid. Arvatavasti tunneb  riigihankel osalemise vastu huvi viisteist või kuusteist firmat,” ütles ta. Kesk-Peipsi sadama ehitushankele saab pakkumisi esitada kuni 15. detsembrini.

Toivo Piigi sõnul valib Mustvee linnavalitsus protsessi lõpptulemusena sadamat ehitama kõrge kvalifikatsiooniga firma, kes kõige soodsama pakkumise esitab.

“Mustvee linnavalitsus  taotleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu  50 miljonit krooni Euroopa Liidu Konkurentsi Tugevdamise Meetmest. Lepingu parima pakkumise teinud firmaga sõlmimegi alles siis, kui meie rahataotlus positiivselt lahendatud on. Ühtlasi otsib  sihtasutus Mustvee Kesk-Peipsi Sadamad võimalusi kaasrahastamiseks,” ütles Mustvee linnapea Mati Kepp.

Selgub tööde tegelik maksumus

“Esimese etapi töödena sadama ehitamisel on planeeritud kaide, basseini ja elektrisüsteemide väljaehitamine. Tööde konkreetne kava sõltub aga riigihankekonkursile esitatud hinnapakkumistest,” lisas linnapea.

“Riigihanke peamiseks eesmärgiks ongi selgitada välja  tööde tegelik maksumus ja  saada  teada, kas investorite huvi sadamaprojektis osaleda on püsima jäänud. Hanke raamides tehakse ka  ehitusprojekti joonised. Tööprojektid on ka tingimuseks raha taotlemisel Euroopa Liidu vahenditest,” rääkis maavanem Aivar Kokk. 

“Mustveesse  planeeritud sadamatest ehitatakse  kõigepealt välja reisisadam. Jahisadama territooriumile on kavas ehitada  viiekorruseline administratiivhoone, kuhu tulevad ka sadama teenindamise ja teiste Peipsi probleemidega tegelevate ametnike töökabinetid, ” ütles maavanem.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus