Kes teeb, see jõuab

Öeldakse ikka, et kes teeb, see jõuab. Ja see vanarahva ütlemine peab hästi paika küll. Ja nii juba lapsest saati – kooliüritusi korraldavad ikka aktiivsed õpilased, keda jagub alati kõikjale. Nad teevad sporti, käivad muusikakoolis ja sageli veel ka kunstikoolis või tantsutrennis. Nad jõuavad kõike ja õpivad hästi, neid ei näe kusagil sihitult hulkumas ning kaeblemas, et jube igav on.

Sama lugu on ka täiskasvanutega. Eriti hästi on seda tunda maal, kus tegijad ikka enamasti ühed ja samad. Kui  aga nende jõud otsa lõpeb, siis lõpeb sageli ka mõne mittetulundusühingu tegevus. Kahjuks on see nii.

Meie riik ja kodanikeühendused on võtnud nõuks tõeliselt aktiivseid inimesi tunnustada. Kogukonna pärl on perekond, kes siirast soovist ja vabast tahtest on ühiselt panustanud kogukonna arengusse ja õlatunde tugevdamisse, toonud kohalikku ellu rõõmu, innustanud uusi ettevõtmisi ning edendanud loodushoidlikku mõtteviisi ja tervet eluhoiakut. Jõudu ja jaksu neile! 

11. juuli 2013

blog comments powered by Disqus