Kes saab Jõgeval matusetoetust?

Jaanuarikuus käis Jõgeva linna volikogus tuline vaidlus selle üle, kas matusetoetust üldse on vaja. Vaidlejad olid volikogu liikmed Pauklin ja Olgo. Kui lehes oli juttu Jõgeva linna eelarvest, siis selgus, et matusetoetuseks on ikka mingi summa ka eraldatud. Minule jäi see asi ikka väga arusaamatuks. Kellel on Jõgeva linnas õigus matusetoetust saada? Kust seda saab? Kui suur on toetus? Millised dokumendid tuleb esitada?

Vastuse eest ette tänades V. R.

Kirja autori nimi on toimetusele teada 

Sotsiaaltoetuste maksmise korda Jõgeva linnas reguleerib Jõgeva Linnavolikogu 2010. aasta 28. jaanuari määrus nr 3. Matusetoetust eraldi toetuse liigina ei ole, kuid oleme maksnud avalduse alusel ühekordse sotsiaaltoetuse (paragrahv seitse) vahenditest Jõgeva linna elaniku surma puhul. Avaldusele on lisatud surmatunnistuse koopia. Toetuse suuruseks on olnud 1000 krooni.

TERJE KALDMA, Jõgeva linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja

blog comments powered by Disqus