Kes saab eurotoetust põllumaa korrashoidmiseks?

(Algus 18. mai Vooremaas)

Läheneb põllumaa hooldamise ja harimise eest makstavate toetuste taotlemise aeg. Maaharijad saavad 17. maist kuni 15. juunini taotleda PRIAst kolme pindalapõhist toetust – ühtset pindalatoetust ja täiendavat otsetoetust; põllumajanduslikku keskkonnatoetust ning ebasoodsamate piirkondade toetust.

Põllumajanduslik keskkonnatoetus

Seda toetust taotledes tuleb taotlejal võtta kohustus täita kõiki toetuse saamise nõudeid viis aastat.

Keskkonnatoetuse raames toetatakse tänavu keskkonnasõbralikku tootmist (331-714 kr/ha); mahepõllumajanduslikku tootmist (1156-3764 kr/ha); eesti tõugu hobuse kasvatamist (2550 kr/loom).

Põllumajanduslikku keskkonnatoetust saab taotleda isik, kes täidab kogu oma kasutuses oleval põllumajandusmaal järgmisi üldisi keskkonnanõudeid:

peab põlluraamatut;

annab sõnnikuga haritava maa hektari kohta keskmisena kuni 170 kg lämmastikku aastas;

ei põleta kulu tuleohtlikul ajal;

ei kasuta looduslikul rohumaal taimekaitsevahendeid ega väetisi;

peab arvestust põllumajandusloomade ja loomahaiguste ennetamiseks ning raviks kasutatavate ravimite ja ravimsöötade kohta.

 

Täpsemad toetuse saamise tingimused on kirjas juhendmaterjalis, mida saa PRIA büroodest või veebilehelt www.pria.ee.

Ebasoodsamate piirkondade toetus

Ka seda toetust taotledes tuleb taotlejal võtta kohustus täita toetuse nõudeid viis aastat. Ebasoodsamate piirkondade toetuse suurus on 390 kr/ha aastas ja seda saab isik, kelle põllud asuvad põllumassiividel, mis jäävad 100% ebasoodsamasse piirkonda. Taotlejal tuleb täita kogu oma kasutuses oleval põllumajandusmaal üldisi keskkonnanõudeid (vt. eestpoolt).

Ebasoodsamad piirkonnad (101 valda)

Maakond

Vald

Harjumaa

Anija, Kernu, Kuusalu, Loksa, Padise

Hiiumaa

Emmaste, Kõrgessaare, Käina, Pühalepa

Ida-Virumaa

Avinurme, Maidla, Sonda, Iisaku, Illuka, Lohusuu, Lüganuse, Tudulinna, Vaivara, Alajõe, Aseri, Kohtla, Toila

Jõgevamaa

Pala, Kasepää

Järvamaa

Türi

Läänemaa

Kullamaa, Oru, Risti, Taebla, Lihula, Martna, Nõva, Vormsi, Hanila, Noarootsi, Ridala

Lääne-Virumaa

Vihula, Viru-Nigula

Põlvamaa

Kanepi, Mooste, Orava, Valgjärve, Vastse-Kuuste, Veriora, Mikitamäe, Räpina, Värska

Pärnumaa

Are, Koonga, Vändra, Audru, Häädemeeste, Saarde, Tali, Tõstamaa, Varbla, Kihnu, Tahkuranna

Raplamaa

Kohila, Käru, Märjamaa, Vigala

Saaremaa

Kaarma, Laimjala, Leisi, Lümanda, Muhu, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Ruhnu, Torgu, Valjala, Kihelkonna, Kärla, Salme

Tartumaa

Meeksi, Vara, Võnnu, Alatskivi, Mäksa, Peipsiääre, Piirissaare

Valgamaa

Karula, Puka, Põdrala, Sangaste, Taheva, Tõlliste

Viljandimaa

Võrumaa

Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu, Meremäe, Misso, Vastseliina

 

Toetuse saamiseks vajalikud dokumendid

PRIA lasi trükkida kõikide deklareeritud põldude kohta kaardid. Mullu teraviljatoetust taotlenud põllumeestele saadab PRIA kaardid ja taotlusvormid postiga koju. Kõik teised põlluharijad saavad oma maa kohta kaardid enda postiaadressijärgsest PRIA büroost. Toetuste juhendmaterjali ja taotlusvorme saab PRIA büroodest või veebilehelt www.pria.ee.

PRIA büroodes on taotluste vastuvõtu ajal tõenäoliselt väga palju rahvast ja seal ei ole võimalik taotlusi täita ning nende täitmist nõustada. Taotluste täitmisel aitavad taotlejaid spetsiaalse koolituse saanud nõustajad, kelle kontaktandmed on saadaval nii PRIA büroodes kui ka veebilehel.

Pindalapõhiste toetuste taotlusi võetakse vastu PRIA piirkondlikes büroodes 17. maist kuni 15. juunini. Hilinenud taotluste vastuvõtmise aeg on 16. juuni ? 9. juuli 2004, kuid arvestada tuleb sellega, et väljamakstavat toetuste summat vähendatakse 1 protsent iga hilinenud tööpäeva kohta.

Seoses PRIA piirkondlike büroode suure töökoormusega võetakse alates 17. maist taotlusi vastu ka Tallinna ajutises büroos Mustamäe tee 62 ja Tartus PRIA keskuses Narva mnt 3. Sealt põldude kaarte ei väljastata, küll aga võetakse vastu taotlusi. Toetused makstakse välja pärast 1. detsembrit.

Heli Raamets, PRIA nõunik

blog comments powered by Disqus