Kes mäletab?

1973 a. paiku hakkas okupeeritud Eestis levima anonüümne põrandaalune kirjutis pealkirjaga ?Kuhu lähed, Eesti rahvas?? Selles analüüsiti olukorda, mis valitses tookord Eestis ja sõnastati  ning kavandati tegevuskava, kuidas võita Eesti rahva ees seisvaid ohtusid ja säilitada rahvast ning tegutsemisvalmidust ajani, kui rahvusvaheline olukord teeb võimalikuks nõukogude kommunistliku okupatsiooni lõpetamise ja Eesti iseseisvuse taastamise.

Oletatavasti kunagi 1970. aastate keskel jõudis kõnealune kirjatöö ka vabasse maailma ja olevat kunagi ette loetud Vabaduseraadio eestikeelsetes saadetes, samuti olevat selle raadio programmis olnud mitu arvustust.

Praegu on ettevalmistamisel traktaadi ?Kuhu lähed, Eesti rahvas? teaduslik väljaanne. Selle koostamisega seoses oleks vaja teada, kuidas see kirjutis tookord levis ja mida tookord või hiljem seda lugenud inimesed sellest arvasid.

Traktaati lugenud inimestelt sooviksime teada, millisel kujul see teie kätte sattus (masinkiri, fotokoopia, midagi muud), kui võimalik, siis ka seda, kelle käest te selle saite ja kellele omakorda edasi andsite jne.

Väga oluline oleks teada, mida te kirjutise sisust arvasite, kas seda arutati ja milliseid arvamusi avaldati. Kas teie arvates Eesti rahva tollase olukorra kirjeldus vastas tegelikkusele, kas autori usk, et tulevik toob Eestile taas uusi võimalusi ja tema poolt väljapakutud legaalsed ja illegaalsed tegutsemisviisid tundusid teile õiged ja teostatavad.

Ootame vastuseid või ühendusevõtmist aprilli- ja maikuu jooksul meiliaadressil: traktaat@fastmail.fm või postiaadressil: Ravila 70-19, Tartu

Väljaande ettevalmistajate nimel
Jüri Adams

blog comments powered by Disqus