Kes ikkagi kaitseb koduomanikke?

Lõhkuda on alati kergem kui luua, kritiseerida kergem kui teha. Poliitikas ei ole asjad teisiti, kuid aeg-ajalt väljub kriitika konstruktiivsuse piiridest ja muutub lahmimiseks, faktidega manipuleerimiseks ja hullemal juhul väljamõeldiste esitamiseks tõe pähe.

Koduomanike heaolu eest võitlemine on IRLi üks keskseid poliitikaid. Ja see on olnud edukas poliitika, sest miks muidu on opositsioon lausa tagajalgadele tõusnud, et katsuda meie ettepanekud ja teod maatasa tallata. Edu sünnitab paraku kadedust, ka poliitikas.

Sotsiaaldemokraat Rannar Vassiljev on maakonnalehtedes avaldanud arvamust, et IRL on vastupidiselt oma valimislubadusele suurim kodukulude tõstja. Ta püüab oma hinnangut põhjendada väitega, et rajatav uus põlevkivikatel tõstab elektri  ja toasooja hinda. Aga see pole nii. 

Põlevkivienergiat taastuvenergia tasudest ei doteerita

Ei ole mingit alust väita, nagu hakkaks riik põlevkivielektrit taastuvenergia tasudest laekuva raha abil doteerima. Teatavasti makstakse taastuvenergia toetusi üksnes juhul, kui toimub sooja ja elektri koostootmine. Isegi juhul, kui loodavas põlevkivikatlas hakatakse põletama lisaks põlevkivile ka biomassi, ei tähenda see veel, et tegemist oleks taastuvenergia tootmisega.

Kui katel toodab elektrit, siis ta taastuvenergia toetust ei saa – see on Eestis kehtivate seadustega nii paika pandud ning mõistlik oleks end sellega kurssi viia.

Uute põlevkivikatelde käikulaskmisega elektri hind tarbija jaoks ei tõuse. Tõsi on see, et toimub üleminek elektri vabaturule  ja tarbijatel  seisab 2013. aastal ees elektrihinna tõus, kuid see pole seotud kõnealuste kateldega.

Samuti ei ole adekvaatne väide, nagu ei tasuks põlevkivikatel end majanduslikult ära. Majanduses ja elus üldse tuleb ette ootamatusi, tehakse valearvestusi, kuid praegu ei ole alust kinnitada, et uued elektrijaamad ei tasu end ära. Ilma ei saa midagi ja on loomulik, et nii Eesti Energia kui majandus- ja kommunikatsiooniministeerium töötavad positiivse tulemuse nimel. Uute põlevkivijaamade investeeringu tasuvusaeg peaks olema samal tasemel, mis erainvestoritel vabaturu tingimustes. Selles suunas riik ka liigub. 

Kinnisvaramaksu praeguse koalitsiooni ajal ei tule

Loomulikult sõltub põlevkivielektri konkurentsivõime elektrituru üldisest seisust ja Euroopa Liidu kliimapoliitikast, aga seda mitte ainult Eestis, vaid terves Euroopa Liidus. Tänast elektriturgu vaadates on täiesti absurdne väita, et põlevkivijaamadesse investeerimine ei ole pikemas perspektiivis tasuv.

Praeguse valitsuskoalitsiooni ajal kinnisvaramaksu Eestis ei kehtestata.

Nüüd kodukuludest. Keerutamise asemel tooksin välja mõned faktid, millest igaüks tehku omad järeldused.

Sotsiaaldemokraadid hääletasid Riigikogus vastu seaduseelnõule, millega kaotatakse kodualune maamaks. Sotsiaaldemokraadid propageerivad Eestis ideed kehtestada kinnisvaramaks, mis oleks lisakoormis koduomanikele.

Aasta tagasi ei hääletanud sotsiaaldemokraadid monopolide ohjeldamise seaduse poolt, mis tagab, et monopoolsed ettevõtted ebamõistlikult kõrgeid hindu kehtestada ei saa.

Tänaseks on kodualuse maamaksu kaotamine otsustatud, monopolide vastane seadus jõustunud ja võime olla kindlad, et praeguse valitsuskoalitsiooni ajal Eestis kinnisvaramaksu ei kehtestata. Kuidas on võimalik tehtu valguses öelda, et IRL on hoopis suurim kodukulude kasvataja? 

Katsed poliitilistel eesmärkidel turgu reguleerida kukuvad läbi

Iga majanduslikult mõelda suutev inimene saab aru, et teatud hinnatõusud on vajalikud ja katsed poliitilistel eesmärkidel turgu reguleerida lõpevad läbikukkumisega. Sestap tuleb vahet teha põhjendatud ja põhjendamatul hinnatõusul. IRL ei ole vastu, kui monopolid hinda soovivad tõsta, aga sellisel juhul peavad hinnatõusutaotlused olema põhjendatud.

Poliitikute asi ei ole hindu reguleerida, vaid anda vastavale ametkonnale võimalus tarbijaid monopolide omavoli eest kaitsta. Monopoolsete ettevõtete puhul teostab järelevalvet konkurentsiamet, kes kontrollib, kas tehtavad kulud on põhjendatud ning kas tulu ei ületa lubatud kapitali tootluse määra. 

Jätkub kodutoetuse maksmine

On näha, et teostatav järelevalve toimib. Elektri hind on konkurentsiameti järelevalve all viimasel ajal langenud. Keskkonnatasude osa vähenemise tõttu odavnes elekter 2009. aastal lõpptarbijale üle kolme protsendi.

Kindlasti on aga palju peresid, kellel on sellegipoolest raske toime tulla. Selleks jätkub kodutoetuse maksmine lasterikastele peredele. Programmi raames on viimasel neljal aastal saanud toetust lasterikkad pered, kus kasvab kokku ligi 6000 last. Programmi eesmärk on aidata väikese sissetulekuga lasterikkaid peresid oma elamistingimusi parandada.

Oleme teinud pingutusi elamute soojustamise programmi arendamisel ja avardamisel. Alates eelmise aasta septembrist on sihtasutus Kredex andnud renoveerimistoetusi 115 korterelamule. Praegu käib töö renoveerimistoetuste süsteemi atraktiivsemaks muutmiseks, et korteriühistud seda rohkem kasutaksid. Seda selleks, et energiat säästes kodukulusid vähendada.

i

AIVAR KOKK, Isamaa ja Res Publica Liit, Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees, KOV ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees

blog comments powered by Disqus