Kellele avalikud arutelud on?

Jõgeva valla eelarvestrateegia toodi teisipäeval avalikule arutelule. Iseenesest tore mõte, kuid keda polnud, olid valla- ja linnaelanikud, kellele avalik arutelu peaks iseäranis oluline olema. Kuid peale vallaametnike ning mõne üksiku ajakirjaniku polnud suurt kedagi.


Kas põhjuseks oli kellaaeg, mis tööinimesele ei sobi või midagi muud, seda võib vaid aimata. Kui arutelu toimunuks õhtupoolikul pärast tööaega, oleks osalus olnud parem või mitte, seda me teada ei saagi. Ka parandusettepanekute osas oli neid, kes oma arvamust avaldasid, kuid siiski oli seegi osavõtt pigem tagasihoidlik.

Lihtsalt linnukese pärast ei ole mõtet avalikku arutelu pidada. See peaks olema koht, kus saab mõtteid vahetada, kaaluda võimalusi ja olemasolevaid vahendeid. Sest nagu tõdes ka finantsist, siis unistada ja raha ju jagada tahaks, kuid nii palju ei ole, et kõigile jaguks. Nii unistatakse palgatõusust ja võimalustest turismiväärtusi korda teha, ent ühel hetkel seab rahakott piirid. Ehk võinuks koos vallaelanikega mõelda ja kaaluda, kuhu jõud esimesena suunata ning mis prioriteedilt kohe rahasüsti ei vaja.

Vähemalt on teada, et eelarvestrateegias seatakse olulisele kohale Kuremaa loss, teede korrashoid ja Jõgeva valla spordihoone projekteerimine. Vajalikud objektid kõik ning jääb loota, et ressursid enne ei lõpe. Ehk uuel aastal on lootust, et avalik arutelu ka päriselt elanikke kõnetab ja neid kaasa rääkima kutsub. Ja et otsustajad elanikke ka kuulavad ning nende arvamusega arvestavad. Siis saame kõik koos parema valla poole sammuda.

blog comments powered by Disqus