Kelle korvi lähevad tänavused regionaalmaasikad?

Regionaalminister ootab alates 8. maist kuni 29. maini kandidaate iga-aastasele regionaalauhindade konkursile. Parimatele kohalike algatuste eestvedajatele annavad traditsioonilise Regionaalmaasika auhinna üle peaminister Kaja Kallas ja regionaalminister Madis Kallas.
„Mul on hea meel kuulutada avatuks tänavune Regionaalmaasika konkurss ning kutsuda kõiki üles esitama kandidaate, kes on ühel või teisel viisil panustanud kohaliku elu heaolusse ja arengusse,“ ütles regionaalminister Madis Kallas.
Sobiv kandidaat on möödunud aastal hakkama saanud väljapaistva regionaalarengut toetava algatuse või teoga.
Näiteks on edendatud piirkonna majandust läbi töökohtade loomise või piirkonnaspetsiifiliste toodete ja teenuste pakkumise. Samuti on oodatud tegevused, mis on muul moel oluliselt kaasa aidanud piirkonna arengule või piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele. Seega auhinna võib pälvida kõikide väljapaistvate tegevuste eest, millel on olnud oluline mõju regionaalarengu tähtsustamisele ühiskonnas.
Konkursile võivad kandidaate esitada ja kandideerida kõik inimesed, organisatsioonid, riigiasutused ning kohalikud omavalitsused. Kandidaatide suhtes piiranguid ei ole. Kandidaat või esitaja võib olla naaber, kohalik ettevõte, MTÜ või kohalik omavalitsus.
Eelmisel aastal anti välja viis auhinda, millest ühe sai Peipsi Toidu võrgustik – suurfestivali „Peipsi Toidu Tänav 175 km“ korraldamise eest.
Konkursile laekunud ettepanekuid hindab regionaalministri moodustatud komisjon, kes esitab tunnustusettepanekud regionaalministrile. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 29. mail ning need palutakse esitada siin: https://bit.ly/regionaalmaasikas.
Auhinnad antakse üle juuni lõpus Stenbocki majas.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus