Kelle koridoris lendas hollandi vasikas?

Märtsis hakkasid paljudes Eesti linnades pilke püüdma uued Euroopa Liitu propageerivad reklaamid, mis on paigaldatud bussiootepaviljonidesse ja valgusvitriinidele või reklaamipilaritele.

Jõgeva maavanema nõuniku ja euroinfopunkti juhataja  Vahur Kuke sõnul on niisuguse reklaami eesmärk  teavitada inimesi Europe Direct infopunktide avamisest.

Reklaamid korraga kaheksas linnas

“Reklaamiagentuuri ja Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse koostöös koostati näidispiltidest ja tekstist reklaamiplakatite kavandid. Nende hulgast oli maakondlikel teabekeskustel võimalus valida 3 – 6 reklaampilti, mida sooviti oma linnas näha. Võis teha ka ettepanekuid reklaamlausete muutmiseks. Kõikide ettepanekute alusel valiti välja enim sobivad pildid ja tekst, mis kujundati reklaamplakatiteks,” selgitas Kukk.

Reklaamikampaania toimub 9.-29. märtsini kõigis kaheksas Europe Direct infopunkti linnas: Pärnus, Viljandis, Jõhvis, Põlvas, Võrus, Valga, Kärdlas ja Jõgeval. Reklaamplakatid on üleval bussiootepaviljonides, valgusvitriinidel ja reklaamipilaritel.

Jõgeval on euroreklaam üles pandud ühe reklaamipilari kolmel küljel ja esitab möödujatele pisut provotseerivaid küsimusi: Kellega võitles Kalevipoeg? Kui lai on minu lennukoridor? Kui suur on toetus hollandi vasikale? 

Vastuseid maavalitsus neile küsimustele aga ei ootagi. Vahur Kuke kinnitusel ei olegi neile retoorilistele küsimustele konkreetset ja ühest vastust. “Küsimused ja pildid on eelkõige mõeldud huvi äratamiseks Europe Direct maakondlike infopunktide tegevuse vastu,” rääkis Kukk.

Eesmärk on infovahetus

Euroopa Komisjoni Eesti esindus korraldas konkursi COMM/B/TA(200)D/12301 „Europe Direct võrgustiku teabekeskuste teenusepakkujate valimine aastateks 2009-2012”, kus Jõgeva maavalitsuse taotlus tunnistati edukaks ning Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Toivo Klaar ja maavanem Aivar Kokk allkirjastasid raamlepingu. Samuti on meetmetoetuse erileping allkirjastatud maavanema poolt ja esitatud Eesti esinduse juhile allkirjastamiseks.

Vahur Kuke kinnitusel on infopunktide töö eesmärk Euroopa Liidu tegevusega seonduva konverentsi ja vähemalt kahe teavitusürituse korraldamine, Euroopa Liidu struktuurifondide toel valminud objekte tutvustava kogumiku välja andmine, infovahetus ja avalikkuse teavitamine.

Päevakajalist infot edastatakse Kuke sõnul interneti vahendusel ja Euroopa Komisjon on ettevõtmist toetanud 12 800, Riigikantselei aga 6400 euroga. Sama suur – 6400 eurot on ka Jõgeva maavalitsuse omaosalus.

iii

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus