Kehtiva reisidokumendi olemasolu eest vastutab reisija

Viimasel ajal on sagenenud pöördumised tarbijakaitseametisse reisist mahajäämisega reisidokumendi puudulikkuse tõttu. Tihti selgub dokumendi mittepiisav kehtivusaeg või vajaliku viisa puudumine alles lennujaamas. Erandlikud pole ka juhud, kus puudus selgub alles pardaleminekul lennu väravas ehk reisija on nõuetele mittevastava dokumendiga registreerunud lennule ning läbinud turvakontrolli.


 Tarbijakaitseamet pöörab tähelepanu, et lennule registreerumisel (check-in) väljastatakse pardakaart, mis ei ole lennule lubamise eelduste nõuetele vastavuse kontroll ega anna iseenesest õigust pääseda pardale. Check-ini peamine eesmärk on väljastada pardakaart ja pagasi registreerimine.

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon näeb ette, et külastajate isikut tõendavaid dokumente nii lahkumise kui ka saabumise ajal kontrollitakse ainult üks kord, välja arvatud erandjuhtudel. Reisidokumentide kontrollimise kohustus on ennekõike väravatöötajal, arvestades, et internetis või registreerimiskioskis lennule registreerides ei ole reisijal samuti kohustust esitada reisidokumentide andmeid. Seega ei kehtetu dokumendi või vajaliku viisata check-ini läbimine automaatselt lennujaama töötajate tähelepanematust ja süüd tähendada.

Dokumentide korrasolekus tuleb reisijal veenduda juba enne lennujaama minemist. Oluline on, et reisija võtaks lennujaama kaasa õige dokumendi ning see oleks kehtiv. Euroopast väljapoole reisides ei piisa ID-kaardist, selleks on vajalik pass.

Pakettreisi korral on reisikorraldaja kohustus passi- ja viisanõudmistest teavitada Võlaõigusseadus kohustab reisikorraldajat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, milleks võib olla näiteks e-mail või sms, teavitama reisijaid üldiselt passi- ja viisanõudmistest, eelkõige nende dokumentide saamise tähtaegadest. Kusjuures viisasid puudutav info hõlmab ka erinevaid transiitviisasid ja muud. Eriti oluline on see viimase hetke reiside korral, kus viisa või reisidokumenti hankimise aeg võib omada kriitilist tähendust.

Kuivõrd reisikorraldajad peavad info andma juba enne lepingu sõlmimist, on oluline reisijal esitatud teabega põhjalikult tutvuda ning kontrollida oma dokumendi kehtivusaega ning välja selgitada ka viisa vajadus ning selle saamise aeg. Esitatud infoga tutvumine ning dokumendi kehtivuse tagamine on eelkõige reisija enda vastutusala. Kui reisija ei saa reisiteenuseid kokkulepitud kujul temast sõltuvatel põhjustel kasutada, näiteks on tal aegunud pass vms, ei vastuta selle eest reisikorraldaja. Kui reisini jäänud aeg on liiga lühike vajaliku reisidokumendi või viisa hankimiseks, on mõistlik reisiplaanid edasi lükata.

Omal käel reisides uuri passi- ja viisanõudmisi kogu reisiteekonna osas. Reisi ise planeerides tuleb end kurssi viia kõigi reisiteekonnal läbitavate riikide passi- ja viisanõudmistega. Samuti on oluline järgida, kas ümberistumistega lendude korral on vajalik transiittsoonist lahkumine või mitte, kas on võimalik pagas registreerida lõppsihtkohta või tuleb vahepeal pagas välja võtta ja uuesti registreerida. Teatud juhtudel võib selleks viisa hankimine vajalikuks osutuda.

Samuti võivad ühe reisi jooksul läbitavates riikides olla erinevad nõuded reisidokumendi kehtivusele. Seega tasub enne reisile minemist tutvuda hoolikalt nii välisministeeriumi lehel avaldatud infoga läbitavate riikide kohta või küsida järgi vastavate riikide saatkonnast.

Tutvuge ka välisministeeriumi targalt reisimise soovitustega: http://reisitargalt.mfa.ee/kontrolli-reisidokumente/

IIVIKA SALE, tarbijakaitseameti turujärelevalve osakonna jurist

blog comments powered by Disqus