Kehtestati Põltsamaa valla kodanike tunnustamise kord

Viimase Põltsamaa vallavolikogu istungi päevakorda oli kavandatud kodanike tunnustamise korra kehtestamine. Vallavolikogu aseesimehe Erkki Keldo sõnul on tunnustamise korra välja töötamise aluseks võetud endiste ühinenud omavalitsuste tunnustamise praktika ning korrad.


Käesolevas eelnõus oli välja pakutud Põltsamaa valla aukodaniku nimetus, teenetemärgi ja tänukirja andmine. Aunimetus „Põltsamaa valla aukodanik“ on valla kõrgeim autasu, mis omistatakse füüsilisele isikule elutöö eest, vallale osutatud pikaajaliste väljapaistvate teenete eest või vallapoolse erilise austusavaldusena. Aukodaniku nimetust ei omistata postuumselt.

Põltsamaa valla teenetemärk on autasu, mis omistatakse üldjuhul Põltsamaa vallast pärit või vallas elavatele ja/või töötavatele füüsilistele isikutele, kes oma töö ja tegevusega on silma paistnud mingi konkreetse Põltsamaa valla jaoks olulise saavutusega. Valla tänukiri on Põltsamaa valla autasu, mis antakse füüsilistele või juriidilistele isikutele või kollektiividele valla poolse tänuavaldusena. Põltsamaa valla tunnustamine reguleerib ka õpilaste tunnustamist, spordi- ja kultuurisaavutuste eest tunnustamist ning valdkondlikku tunnustamist.

Vallavolikogu esimees Andres Vään lausus, et volikogul tuleks moodustada ajutine komisjon selle teemaga tegelemiseks. Vallavalitsus peaks paika panema inimeste piirarvu aukodaniku tiitli ja teenetemärkide väljaandmisel. Andres Vään pakkus, et tunnustatute piirarvuks võiks olla neli inimest nii aukodaniku tiitli kui ka teenetemärgi saanute puhul. Ta tegi ettepaneku säilitada tunnustuste omistamisel võimalikult suur konfidentsiaalsus. Erkki Keldo kutsus volikogu liikmeid määrust juba käimasoleval istungil vastu võtma, et saaks hakata tublisid vallakodanikke tunnustama. Vallavolikogu liikmed otsustasid koos välja pakutud täiendavate ettepanekutega Põltsamaa valla tunnustamise korra vastu võtta.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus